Κυριακή 21.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ειδικό βοήθημα για επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας
02 Φεβρουαρίου 2023 / 12:00

Σε ευάλωτα νοικοκυριά

Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας ενημέρωσε για τη χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7422/130(Φ.Ε.Κ 276/Β/23-01-2023) ΚΥΑ, η οποία αναφέρεται στην τροποποίηση της περ.Α του άρθρου 2 της  ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 ΚΥΑ ,για χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά ,δυνάμει του άρθρου 36 του ν.4508/2017(Α’ 200), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’3088) , τα οποία έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ,μέχρι τις 31.12.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του βοηθήματος θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.
  • να έχουν  ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τις 31.12.2022.
  • να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 31.12.2022.
  • να παραμένουν αποσυνδεδεμένα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
  • να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους Εισοδηματικά και Περιουσιακά κριτήρια με βάσει τους ορισμούς του άρθρου 2 της Δ13/οικ.33475/1935/15.06.2018 απόφασης περί «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β’ 2281), άρθρο 2.
                Οι προς εξέταση δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων ,που στεγάζεται στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, στον 4ο όροφο, επί της  οδού Σπ.Σαμάρα 13.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και στο τηλέφωνο 26613-62124.