Ακύρωση διαγωνισμού για το Κλειστό στο Βορρά ζητά το ΤΕΕ

Ακύρωση διαγωνισμού για το Κλειστό στο Βορρά ζητά το ΤΕΕ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μια εξέλιξη που βάζει και πάλι στον πάγο το ξεκίνημα ενός κλειστού γυμναστηρίου στη Βόρεια Κέρκυρα, ήλθε στο φως της δημοσιότητας, μετά από έγγραφο του ΤΤΕ προς τον Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας κ. Μαχειμάρη και σε πρόεδρο και τα μέλη του Δημ. Συμβουλίου.

18
Ιανουαρίου / 2023

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μια εξέλιξη που βάζει και πάλι στον πάγο το ξεκίνημα ενός κλειστού γυμναστηρίου στη Βόρεια Κέρκυρα, ήλθε στο φως της δημοσιότητας, μετά από έγγραφο του ΤΕΕ προς τον Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας κ. Μαχειμάρη και σε πρόεδρο και τα μέλη του Δημ. Συμβουλίου. Όπως αναφέρει το έγγραφο: 

Η διοικούσα επιτροπή του τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ συνεδρίασε 10/1/2023 και συζήτησε το θέμα της διακήρυξης διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανέγερση γυμναστηρίου τύπου Τ11β από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. Χαρακτηρίζει το έργο σημαντικό, με αυξημένες απαιτήσεις   λειτουργικότητας και ασφάλειας που περιλαμβάνει σύνθετες εργασίες θεμελίωσης κλπ.

Για το λόγο αυτό αναφέρει ότι… «πρέπει η ανέγερση να γίνει στο πλαίσιο εφαρμογής μελετών που θα συνταχθούν και θα αφορούν σε συγκεκριμένο οικόπεδο και χωροθέτηση  κτιρίου και οι οποίες θα λάβουν υπόψη τα χαρακτηριστικά της περιοχής (γεωτεχνική μελέτη, σεισμικότητα) και αφού ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τους αρμοδίους φορείς».

Και αφού επεξηγεί ότι οι εργασίες που απαιτούνται δεν αντιστοιχούν σε απλές εργασίες εγκατάστασης  και δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν «εταιρείες» με επιστημονική  και τεχνική επάρκεια για να φέρουν σε πέρας με ασφάλεια και ποιότητα το συγκεκριμένο έργο.

Και καταλήγει το έγγραφο ως εξής:

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΚ/ΤΕΕ εκ του ρόλου του ΤΕΕ ως Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας και στο πλαίσιο της άρτιας και ασφαλούς παραγωγής τεχνικών έργων θεωρεί ότι πρέπει:

  • Να ακυρωθεί ο διαγωνισμός που διακηρύχθηκε
  • Να προχωρήσει η σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών (γεωτεχνική, αρχιτεκτονική, φέροντος οργανισμού, ύδρευσης-αποχέτευσης, θέρμανσης-κλιματισμού, ενεργειακής απόδοσης κλπ) καθώς και να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες

Να δημοπρατηθεί το έργο, καλώντας τις πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν, ώστε το έργο να κατασκευαστεί με τις ασφαλιστικές δικλείδες που προβλέπονται στην παραγωγή Δημοσίων Έργων και να αποδοθεί στους πολίτες του νησιού.

ΣΠΥΡΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑΣ