Δημοπρατείται το μεγάλο έργο ύδρευσης της Κέρκυρας

Δημοπρατείται το μεγάλο έργο ύδρευσης της Κέρκυρας

ΦΩΤΟ@ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΑΡΧΕΙΟ

Εντός της νέας εβδομάδας αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις σύμφωνα με τον βουλευτή ΝΔ Κέρκυρας Στ. Γκίκα

05
Ιανουαρίου / 2023

ΑΘΗΝΑ.  Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημοπράτηση για το μεγάλο έργο ύδρευσης της νήσου Κέρκυρας, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν εντός της ερχόμενης εβδομάδας από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Όπως τόνισε στην "Ε" ο βουλευτής ΝΔ Κέρκυρας Στέφανος Γκίκας, τα τεύχη δημοπράτησης είναι έτοιμα, ενώ σήμερα αναρτήθηκε στη Διαύγεια η ένταξη του έργου στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Υποδομών. "Ο κωδικός ενάριθμος του έργου βγήκε και άμεσα το έργο δημοπρατείται. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι ανακοινώσεις", ανέφερε ο κ. Γκίκας. 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 181.226.000 ευρώ.

Το αντικείμενο 
Το αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η Μελέτη (μελέτες που είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου, με βάση τις διατιθέμενες από την αναθέτουσα αρχή μελέτες), Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία του έργου: ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ μέσω ΣΔΙΤ.

Το Έργο περιλαμβάνει τα κάτωθι:

- Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των φραγμάτων Μελισσουδίου, εκτροπής Κυπριανάδων και Καλαμιώτισσας με τα έργα προσαγωγής νερού από τα φράγματα στην κεφαλή των έργων διανομής και τα λοιπά συνοδά τεχνικά έργα.

- Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Νερού (ΕΚΝ) Μελισσουδίου και Καλαμιώτισσας.

- Τη λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Αποσκλήρυνσης Νερού (ΕΑΝ) Χρυσηίδας.

- Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους περί τα 220 χλμ.

- Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 δεξαμενών (Χωροεπισκόπων, Τρουμπέτας, Στρογγύλης, Νέα Δεξαμενή Μελιτειέων) και τη λειτουργία και συντήρηση της δεξαμενής Ποταμού.

- Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 αντλιοστασίων (Μελισσούδι Α, Μελισσούδι Δ, Λατομείων, Καλαμιώτισσας), τη λειτουργία και συντήρηση του αντλιοστασίου Ποταμού Β-ΠΟ και την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 προωθητικών αντλιοστασίων (boosters).

- Τη λειτουργία και συντήρηση 3 αντλιοστασίων γεωτρήσεων (Χρυσηίδας, Ραρτούρου, Ζούγρα).

- Την εγκατάσταση του συστήματος SCADA για τον έλεγχο και την τηλεδιοίκηση του έργου.

- Σχετικά έργα οδοποιίας και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

30 έτη 

Η διάρκεια της Σύμπραξης προβλέπεται 30 έτη, εκ των οποίων: - 2,5 έτη για την κατασκευή των τεχνικών έργων και των φραγμάτων - 1,5 έτος για την πλήρωση των φραγμάτων και τη θέση σε λειτουργία - 26 έτη για τη συντήρηση και λειτουργία του συνολικού έργου από τον ΙΦΣ.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ