Φοιτητές Μουσικών Σπουδών Ιονίου: «Δεν έχουμε καθηγητές κ. Κεραμέως!»

Φοιτητές Μουσικών Σπουδών Ιονίου: «Δεν έχουμε καθηγητές κ. Κεραμέως!»

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Το Τμήμα «χάνει ύψος» και η τοπική κοινωνία στερείται και θα στερηθεί πολύ περισσότερους φοιτητές

03
Ιανουαρίου / 2023

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τουλάχιστον 10 καθηγητές ειδικοτήτων οργάνων και σύνθεσης χρειάζεται το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου για να υποστηρίξει τις δύο από τις τριες κατευθύνσεις του.

Με επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας, ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος  επισημαίνει ότι φοιτητές διακόπτουν ή σκέφτονται να διακόψουν τη φοίτησή τους στο συγκεκριμένο Τμήμα και να διεκδικήσουν μια θέση στα άλλα παρόμοια Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τα οποία παρέχουν καλύτερες συνθήκες σπουδών.

Στην ανοιχτή επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας, ο Σύλλογος Φοιτητών αναφέρει: 

Κυρία Υπουργέ,

Το Τμήμα μας αντιμετωπίζει μεγάλο πλήθος ελλείψεων σε καθηγητές, ώστε να υποστηρίξει αυτό που το Κράτος όρισε να επιτελεί.Το Τμήμα επαγγέλλεται ότι προσφέρει σπουδές σε τρεις θεσμοθετημένες Κατευθύνσεις: Μουσική Σύνθεση, Μουσική Εκτέλεση και Μουσική Επιστήμη. Βάσει ενός πολυδύναμου πενταετούς προγράμματος σπουδών, καλύπτει (θεωρητικά) πέντε γνωστικά πεδία της μουσικής θεωρίας και πράξης:

•Aνώτερα Θεωρητικά της Μουσικής (Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα) και Μουσική Σύνθεση
•Πρακτική της Μουσικής Ερμηνείας (Εκτέλεση μουσικών οργάνων, Μονωδία, Διεύθυνση μουσικών συνόλων)
•Παιδαγωγική της Μουσικής
•Mουσική Tεχνολογία
•Μουσικολογία (Συστηματική Μουσικολογία, Ιστορική Μουσικολογία, Εθνομουσικολογία)

Συνεπώς, αποτελεί (κατά δήλωση στον ιστότοπο του τμήματος) τον ιδεώδη συνδυασμό ανάμεσα σε ένα Πανεπιστήμιο και μια Μουσική Ακαδημία. Αυτά όμως στη θεωρία.

Στην πράξη η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Οι ελλείψεις καθηγητών, κυρίως στις κατευθύνσεις της μουσικής εκτέλεσης και της σύνθεσης, αναιρούν την δυνατότητα προσφοράς σπουδών στις δύο από τις τρείς κατευθύνσεις του Τμήματος.

Σε αναλογία δε φοιτητών, υπάρχουν ελάχιστοι καθηγητές μουσικών οργάνων, σύνθεσης και δ/νσης μουσικών συνόλων και αυτοί,  όταν και αν γίνονται εσωτερικές εισαγωγικές εξετάσεις, επιλέγουν συνολικά ελάχιστους φοιτητές, λες και επί σειρά ετών το Τμήμα  να ελκύει μη ικανούς μουσικούς για τις αναφερόμενες κατευθύνσεις σπουδών. Το 80% των υποψηφίων επιλέγουν το συγκεκριμένο Τμήμα για σπουδές στις κατευθύνσεις Σύνθεσης και Εκτέλεσης, που το ίδιο το Τμήμα επαίρεται ότι προσφέρει.

Εν τούτοις, μόνο το 20% των φοιτητών σπουδάζει αυτό που επιθυμεί. Η μεγάλη πλειοψηφία σύρεται σε παρεμφερείς μουσικολογικές ή μουσικοπαιδαγωγικές σπουδές. Η Διοίκηση του Τμήματος υπόσχεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ενώ «δείχνει» το Υπουργείο σας ως υπεύθυνο για την μη διάθεση κονδυλίων για σύναψη συμβάσεων. Παράλληλα, οι λιγοστές διαθέσιμες συμβάσεις – θέσεις περιέργως διατίθενται σε αντικείμενα σπουδών με ελάχιστους ενδιαφερόμενους, ενώ πλήθος ενδιαφερομένων φοιτητών σε άλλα αντικείμενα, απλά περιμένουν.

Με αφορμή την επέτειο των 30 χρόνων λειτουργίας του Τμήματος, δημιουργήθηκε και επικοινωνήθηκε μια εξωραϊσμένη εικόνα περί εύρυθμης λειτουργίας του, η οποία πολύ από την πραγματικότητα απέχει. Επειδή η κατάσταση διαρκώς χειροτερεύει, η πραγματικότητα είναι πλέον γνωστή στους μαθητές Λυκείου οι οποίοι επανεξετάζουν τις προτιμήσεις τους.

Παράλληλα, φοιτητές διακόπτουν ή σκέφτονται να διακόψουν τη φοίτησή τους στο συγκεκριμένο Τμήμα και να διεκδικήσουν μια θέση στα άλλα παρόμοια Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τα οποία ανταποκρίνονται στις υποσχέσεις τους. Με απλά λόγια το Τμήμα «χάνει ύψος» και η τοπική κοινωνία στερείται και θα στερηθεί πολύ περισσότερους φοιτητές.

Αναπόφευκτα, ο υψηλός πολιτισμικός συμβολισμός της Κέρκυρας έχει αρχίσει να «κονταίνει». Απευθυνόμαστε στην Υπουργό μας, την αρμόδια και υπεύθυνη για την αναστροφή της κατάστασης. Απευθυνόμαστε και σε όλους όσους κοινοποιείται η επιστολή αυτή και παρακαλούμε, φωνάζουμε, απαιτούμε: ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΛΥΣΗ!!!

Υπάρχει ανάγκη για άμεσο πολυετή διορισμό τουλάχιστον 10 καθηγητών ειδικοτήτων οργάνων και σύνθεσης. Καλύψτε την ανάγκη!

Αποδείξτε ότι τα λόγια συμβαδίζουν με τα έργα σας. Άλλως προβλέψτε νομοθετικά τη δυνατότητα μεταγραφής στα άλλα παρόμοια Τμήματα, τα οποία παρέχουν καλύτερες συνθήκες σπουδών.

Είμαστε στη διάθεσή σας, εσάς αλλά και όσους μπορούν και διατίθενται να συμβάλουν, για περαιτέρω διευκρινήσεις και για να βρεθεί από κοινού μία ουσιαστική λύση.

Ο Πρόεδρος, Αλκίνοος Θεόδωρος Παπαγιανέλλης

Η Γραμματέας, Άννα Μαρία Βασιλείου