Την Πέμπτη έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο το ωράριο μουσικής

Την Πέμπτη έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο το ωράριο μουσικής

Κανονισμός Καθαριότητας και Αντικειμενικές Αξίες ακινήτων στην ίδια συνεδρίαση

16
Δεκεμβρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το θέμα της παράτασης του ωραρίου μουσικής θα συζητηθεί στην ερχόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου στις 18.30 στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό).

Η ημερήσια διάταξη 

1. Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 26 της υπ’ αριθμόν 5-109/2.4.2012 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας, ως προς την παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων εντός των ορίων της χαρακτηρισμένης ως Παλιά Πόλη Κέρκυρας (Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Θεοχάρης Γιώτης).

2. Έγκριση νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).

3. Σύνταξη πρότασης τεκμηρίωσης της μείωσης των αντικειμενικών αξιών ακινήτων εντός των ορίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παρατάξεως «Πρώτα η Κέρκυρα» κ. Γεώργιος Καλούδης).

4. Ορισμός νέου Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κέρκυρας, κατόπιν παραιτήσεως του κ. Ιωάννη Τρεπεκλή – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα να Ζεις».

5. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

6. Έγκριση δέσμευσης χώρων για την εγκατάσταση νέων υποσταθμών μέσης / χαμηλής τάσης στην πόλη της Κέρκυρας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

7. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

8. Έγκριση καθορισμού χρόνου εποχικής λειτουργίας στην ξενοδοχειακή επιχείρηση  «AQUALAND RESORT» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

9. Καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις Κοινότητες Γιαννάδων και Πέλεκα της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Μωραίτης).

10. Έγκριση παραχώρησης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Λυκείου Καστελλάνων Μέσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Κοινότητας (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).

11. Έγκριση χορήγησης αιγίδας του Δήμου μας στην εταιρεία Marketing Greece Α.Ε. για την προβολή βίντεο της Κέρκυρας ως ταξιδιωτικού προορισμού (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Βαρούχας).

12. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής καταλληλότητας κτιρίων – μίσθωσης ακινήτων στέγασης και λειτουργίας Σχολικών Μονάδων έτους 2023 (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

13. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για το έτος 2023 (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

14. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής έκδοσης / τροποποίησης άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής κ.λ.π. για το έτος 2023 (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).