Κυριακή 01.10.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

16 Ιανουαρίου ξεκινούν τα έργα αναβάθμισης των παιδικών χαρών

παιδικές χαρές
05 Δεκεμβρίου 2022 / 14:15
ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ

Θα έχουν ολοκληρωθεί στο τέλος Ιανουαρίου» (αναλυτικό χρονοδιάγραμμα)

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Νίκος Καλόγερος, έκανε την ακόλουθη δήλωση αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών:

«Αυτή η δημοτική αρχή, εδώ και τρία χρόνια, κλείνει πληγές που έρχονται από το παρελθόν. Μία από αυτές είναι οι παιδικές χαρές, που όπως δεσμεύτηκε η Δήμαρχος Μ. Υδραίου θα αναβαθμιστούν.

Πρόκειται για τις παιδικές χαρές Καρτεριών, Ποταμού, Κομπιτσίου, Παλαιού Λιμανιού, Μπενιτσών, Ύψους, Πάνω Πλατείας και Σωκρακίου.
Η σύμβαση για τα έργα αναβάθμισης με τον ανάδοχο υπογράφηκε τον Αύγουστο, τα έργα ξεκινούν τις πρώτες ημέρες του 2023 και θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον Ιανουάριο. Το διάστημα που έχει μεσολαβήσει της συμβάσεως, όπως διαβεβαιώνει και η ανάδοχος εταιρεία, έχει γίνει η παραγγελία των απαραίτητων υλικών υποδομής για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών.

Είμαστε εδώ για να δουλεύουμε καθημερινά για το Δήμο και τους πολίτες, να υλοποιούμε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τη ζωή μας.
Για την ενημέρωση των πολιτών παραθέτω το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα με τους χρόνους έναρξης αλλά και το είδος των εργασιών:

16-1-2023
Έναρξη εργασιών
• Παλιό Λιμάνι 
− Αποξήλωση περίφραξης και παλαιού εξοπλισμού (όπου απαιτείται) − Συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων οργάνων
17-1-2023
• Πάνω πλατεία
− Τοποθέτηση αγκυρίων οργάνων γυμναστικής
• Παλιό Λιμάνι
− Τοποθέτηση νέας περίφραξης και λοιπού εξοπλισμού
18-1-2023
• Παλιό Λιμάνι
− Τοποθέτηση εξοπλισμού
(Τέλος εργασιών)
19-1-2023
• Μπενίτσες
− Τοποθέτηση αγκυρίων οργάνων γυμναστικής
• Πάνω πλατεία
− Τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής
• Καρτέρια
− Αποξήλωση παλαιού εξοπλισμού 
− Έναρξη τοποθέτηση νέου εξοπλισμού
20-1-2023
• Καρτέρια
− Συνέχεια τοποθέτησης νέου εξοπλισμού
21-1-2023
• Καρτέρια
(Τέλος εργασιών)
• Μπενίτσες
− Τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής 
• Ποταμός
− Αποξήλωση παλαιών οργάνων και διαμόρφωση χώρου
22-1-2023
• Ποταμός
− Τοποθέτηση νέου εξοπλισμού
23-1-2022
• Ποταμός
(Τέλος εργασιών)
24-1-2022
• Κομπίτσι
− Αποξήλωση παλαιού εξοπλισμού
− Τοποθέτηση νέου εξοπλισμού
26-1-2023
• Ύψος
− Τοποθέτηση νέου εξοπλισμού
• Σωκράκι
− Αποξήλωση παλαιού εξοπλισμού
− Τοποθέτηση νέου εξοπλισμού
27-1-2023
• Σωκράκι
(Τέλος εργασιών)
28-1-2023
• Ύψος
− Τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ

Εργάζεται στις Εκδόσεις Ενημέρωση από το 1990 σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Ειδικεύεται στις δημόσιες σχέσεις, το ελεύθερο και το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.