Τρίτη 18.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ο Δήμος Κεντρ. Κέρκυρας στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του «Bioplastics Europe»

Δίκτυο Ιστορικών Πόλεων
02 Δεκεμβρίου 2022 / 13:18

Εκπροσώπησε το Δίκτυο Ιστορικών Πόλεων για την αντιμετώπιση των Πλαστικών Αποβλήτων

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με πρόσκληση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα καινοτομίας HORIZON 2020, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εκπροσώπησε στις Βρυξέλλες το Δίκτυο Ιστορικών Πόλεων για την αντιμετώπιση των Πλαστικών Αποβλήτων, στο πλαίσιο του έργου «Bioplastics Europe». Στόχος του έργου είναι η μείωση και ο περιορισμός των πλαστικών αποβλήτων.

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας αποτελεί μέρος του συγκεκριμένου δικτύου από την άνοιξη του 2022. Τον Δήμο εκπροσώπησε στο σύνολο των συγκεκριμένων σημαντικών εκδηλώσεων στις Βρυξέλλες, η Αντιδήμαρχος  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Παναγιώτα Τζάννε.

Η συμμετοχή του Δήμου είναι σημαντική, όπως αναφέρει η αρμόδια Αντιδήμαρχος αφού μέσα από αυτή θα διεκδικήσει τη συμμετοχή του στο μέλλον σε χρηματοδοτικά προγράμματα και δράσεις για τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων: «Η πρόσκληση αυτή, επιβεβαιώνει ότι η Κέρκυρα πλέον έχει παρουσία και αναγνώριση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ενώ έχει ενταχθεί σε πλήθος ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων» αναφέρει η Παναγιώτα Τζάννε.