Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας

Ο Kανονισμός Kαθαριότητας, ο Κανονισμός Πρασίνου, το Πάρκινγκ Κάτω Πλατείας ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν

21
Οκτωβρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 19.30 στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό),

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).

Θέματα συζήτησης:

 - Ανακοινώσεις.
 - Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 

 1. Έγκριση του νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κατόπιν υπ’ αριθμόν 4-6/29.7.2022 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 2. Έγκριση του Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 4-8/29.7.2022 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).
 3. Έγκριση για τον προσδιορισμό χρήσης ελεύθερου κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Βίκτωρος Δούσμανη (Κάτω Πλατεία), Κοινότητας Κερκυραίων, Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 4-4/29.7.2022 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 4. Αντικατάσταση αναπληρωματικού Μέλους στην Οικονομική Επιτροπή, με τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας, κατόπιν της υποβληθείσης, από 17.8.2022, δήλωσης ανεξαρτητοποίησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Βασιλείου Σπάτουλα από την Παράταξη «Κέρκυρα να Ζεις».
 5. Έγκριση για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 6. Έγκριση για την τροποποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας διενέργειας αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο της Πράξης «Αποκατάσταση τριών κτιρίων εντός του κτήματος Mon Repos» του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, για το υποέργο 2 «Αρχαιολογία» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 7. Έγκριση για την 24ωρη λειτουργία του συνόλου του προσωπικού της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για το έτος 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 8. Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην έκθεση «Attica Green Expo 2023» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 9. Έγκριση 1ης επικαιροποίησης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).
 10. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 11. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022, περί αποδοχής επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π.» από τους Δήμους της χώρας, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 12. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για το έργο «Ανάπτυξη διεθνούς εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης), κωδικός MIS: 5034586 Κωδικός ΠΔΕ: 2018ΕΠ02210034 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014 – 2020» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας  Παντελιός).
 13. Έγκριση αιτήματος για τη μείωση τέλους χρήσης δημοτικής πλωτής εξέδρας όρμου «Αγ. Σπυρίδωνος Παλαιοκαστρίτσας» Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών, για τα έτη 2020 – 2021, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 46-18/11.10.2022 (ΑΔΑ: 9Γ4Ψ46ΜΓ2Α-8ΦΘ) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 14. Έγκριση δαπάνης και πληρωμής δικαιούχου με επικυρωμένο αντίγραφο απολεσθέντος παραστατικού (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 15. Έγκριση για την εκκίνηση των διαδικασιών μίσθωσης ακινήτου, χωρίς δημοπρασία, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 16. Έγκριση αποστολής αιτήματος στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) για την παραχώρηση καταστημάτων και αίθουσας συγκέντρωσης στον οικισμό «Κέρκυρα V» στον Αγ. Ιωάννη Δημοτικής Ενότητας Παρελίων, για τη στέγαση Υπηρεσιών του (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 17. Έγκριση για τη διάθεση χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην Άνω Πλατεία (Συντριβάνι) της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων για την τοποθέτηση και λειτουργία καρουζέλ και άλλων παιχνιδιών από 01.12.2022 έως 31.01.2023 (Εισηγήτρια η κα Χρυσούλα Τόμπρου - Γκίνη).
 18. Έγκριση για την παραχώρηση χρήσης της Αίθουσας του ιστορικού κτιρίου της Ιονίου Βουλής για την πραγματοποίηση των Συνεδριάσεων των Επιτροπών Οικονομικών και Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 19. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
  στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το
  ΔΕΠΑΝ για την υλοποίηση της πράξης «Αστική Αναζωογόνηση του Δήμου
  Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» - Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε)
 20. Έγκριση για τη συνδιοργάνωση νέας δράσης ελαστογραφίας του Συλλόγου Ασθενών
  Ήπατος και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Πουλής).
 21. Αντικατάσταση Μελών στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).