Κυριακή 10.12.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Βόρειας Κέρκυρας

ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ
05 Οκτωβρίου 2022 / 15:12

Το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης στις περιοχές αυτές, αποτελείται στην πλειοψηφία του από σιδηροσωλήνες, οι οποίοι έχουν διαβρωθεί σε μεγάλο βαθμό, παρουσιάζουν συχνές εμφράξεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία συχνών προβλημάτων έλλειψης νερού, αλλά και τη διαρκή ανάγκη για επιδιόρθωση βλαβών σε τοπικό επίπεδο.

ΚΕΡΚΥΡΑ. Υπογράφτηκε την Τετάρτη 5/10/2022 η σύμβαση του έκτου έργου από το Πρόγραμμα «Α.ΤΡΙΤΣΗΣ» που αφορά στην «Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Βόρειας Κέρκυρας» αρχικού προϋπολογισμού 580.053,00€ καθαρή αξία ενώ με την έκπτωση το τελικό ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 435.040,27€

Την σύμβαση υπέγραψαν η Προέδρος της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου και ο ανάδοχος του έργου της εταιρείας «ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.» δια του εκπροσώπου της κ. Ν. Τρίαντου.

Συνοπτική περιγραφή του έργου:

Η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. πρόκειται να αντικαταστήσει τμήμα του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των περιοχών Κασσιόπης και Αχαράβης (κοινότητες Αγίου Παντελεήμονα και Αγίου Στεφάνου) του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας συνολικού μήκους 10.440 μέτρων αγωγού, διατομής από Ø90mm μέχρι Ø160mm. Η γενική διάταξη του υπό μελέτη έργου παρουσιάζεται στο απόσπασμα δορυφορικής εικόνας (Πηγή: Google Maps) της ευρύτερης περιοχής. Το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης στις περιοχές αυτές, αποτελείται στην πλειοψηφία του από σιδηροσωλήνες, οι οποίοι έχουν διαβρωθεί σε μεγάλο βαθμό, παρουσιάζουν συχνές εμφράξεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία συχνών προβλημάτων έλλειψης νερού, αλλά και τη διαρκή ανάγκη για επιδιόρθωση βλαβών σε τοπικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα κάτωθι:

Για την περιοχή της Αχαράβης:
•Αντικατάσταση 3.090m εσωτερικού δικτύου διατομής Ø90mm.
•Αντικατάσταση 2.190m αγωγού πολυαιθυλενίου (HDPE) διατομής Ø160mm.
Για την περιοχή της Κασσιόπης:
•Αντικατάσταση 2.080m εσωτερικού δικτύου διατομής Ø90mm.
•Αντικατάσταση 630m εσωτερικού δικτύου διατομής Ø110mm.
•Αντικατάσταση 1.730m αγωγού πολυαιθυλενίου (HDPE) Ø160mm.
Το υποέργο αφορά την ενίσχυση της ύδρευσης σε 3.000 κατοίκους.
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα οχτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έγκριση της εν λόγω χρηματοδότησης οι τεχνικές υπηρεσίες της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. δημοπράτησαν το έργο ταχύτατα, ήτοι μέσα σε τρεις μήνες και κατόπιν μέσα σε οχτώ (8) μήνες έχουμε υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο.

Η Πρόεδρος της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. Μερόπη Υδραίου, δήλωσε: «Ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. και τις υπηρεσίες για την αξιοσημείωτη, για καθεστώς Δημοσίου, ταχύτητα των διαδικασιών, ώστε να έχουμε την έναρξη του έργου».