Δευτέρα 20.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Αυλωνίτης: Απάντησε χωρίς να ...απαντήσει ο Υπουργός Τουρισμού για τα τουριστικά λεωφορεία

Αλέξανδρος Αυλωνίτης
30 Σεπτεμβρίου 2022 / 10:01

«Δεν ζητήσαμε την επανάληψη των διατάξεων, αλλά την επίλυση των συνεχών προβλημάτων και την προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών και εργαζομένων στα τουριστικά λεωφορεία»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την 9η Σεπτεμβρίου 2022, είκοσι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Τουρισμού με πρωτοβουλία της Τομεάρχη Τουρισμού Κατερίνας Νοτοπούλου και συνυπογραφή του βουλευτή Κέρκυρας και Αν.Τομεάρχη Τουρισμού ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρου Αυλωνίτη, για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα τουριστικά λεωφορεία.

Ο βουλευτής αναφέρει: «Ύστερα από την ερώτηση, μας απεστάλη η υπ’αριθμ. 1177/27.09.2022 Απάντηση, την οποία υπογράφει ο Υπουργός Τουρισμού. Στο έγγραφο αυτό γίνονται μόνο γενικές αναφορές στο νομοθετικό καθεστώς, καθώς και στις διάφορες ερμηνείες των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία και το έργο των τουριστικών γραφείων και των  τουριστικών λεωφορείων.

Δεν ζητήσαμε με την ερώτηση μας την επανάληψη των διατάξεων, ζητήσαμε την επίλυση των συνεχών προβλημάτων και την προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών και εργαζομένων στα τουριστικά λεωφορεία. 
 
Φαίνεται δυστυχώς πως συνειδητά η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει να διατηρεί ασάφεια ως προς το καθεστώς  εκτέλεσης συγκοινωνιών, αφήνοντας  έτσι αυτό το τουριστικό κλάδο στην τύχη του.
 
Άμεσα το Υπουργείο θα πρέπει να μεριμνήσει προκειμένου να  λυθούν  τα προβλήματα  που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων και οι εργαζόμενοι σε αυτά, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η απρόσκοπτη άσκηση του συγκοινωνιακού τους έργου».

Ακολουθεί το κείμενο της απάντησης : 

Απάντηση στην με Α.Π. 7264/09.09.2022 Ερώτηση.

Σχετικά με την εν θέματι ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων είκοσι δύο (22) Βουλευτές της Κ.Ο. του Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία, σας γνωρίζουμε τα εξής: Το υπ’ αρ. 171745/01.06.2022 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο απαντήθηκε ερώτημα του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας αναφορικά με το εάν είναι επιτρεπτή η παραχώρηση χρήσης των Λεωφορείων Δημοσίας Χρήσεως των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. στα ιδρυθέντα εξ αυτών τουριστικά γραφεία για τη διενέργεια εκδρομών προσχηματισμένης ομάδας επιβατών, περιήλθε σε γνώση του Υπουργείου Τουρισμού με σχετικό έγγραφο του Συλλόγου Τουριστικών Γραφείων νομού Τρικάλων, καθώς δεν περιλαμβανόταν στους αποδέκτες του.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα σε αυτό καθώς και στη σχετική ερώτηση, η θέση του Υπουργείου Τουρισμού ως προς το ζήτημα του διαχωρισμού του έργου των τουριστικών λεωφορείων από αυτό των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. απορρέει από την ερμηνεία των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία και το έργο των τουριστικών γραφείων και των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων (ν. 393/1976, άρθρο 1 και ν. 711/1977, άρθρο 1) και των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. (ν. 2963/2001), από τις οποίες προκύπτει σαφώς ότι το έργο της μεταφοράς προσχηματισμένης ομάδας προσώπων και αποσκευών επιφυλάσσεται από τον νομοθέτη αποκλειστικά στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης τα οποία μπορούν να θέσουν σε κυκλοφορία μόνο τουριστικές επιχειρήσεις (τουριστικά γραφεία ή ΤΕΟΜ).

Η εκτέλεση εκδρομών από τις επιχειρήσεις Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. είναι δυνατή μόνο υπό την προϋπόθεση της ίδρυσης τουριστικού γραφείου και της χρήσης ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης.

Τα ανωτέρω αποτυπώνονται ρητά και στην υπ’ αριθμ. 137/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού αποκτώντας έτσι δεσμευτική ισχύ στην εφαρμογή της. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. δεν μπορούν, για την εκτέλεση του έργου που τους έχει ανατεθεί, ήτοι την εκτέλεση συγκοινωνίας, να χρησιμοποιούν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, καθώς αυτά απαγορεύεται να εκτελούν με οποιοδήποτε τρόπο συγκοινωνιακό έργο τακτικών αστικών και υπεραστικών επιβατικών γραμμών.

Τέλος, η θέση του Υπουργείου Τουρισμού αποτυπώνεται και στις Αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού με τις οποίες κυρώνονται τα Πρακτικά της Επιτροπής Προσφυγών του ν. 3270/2004, η οποία έχει επανειλημμένα αποφανθεί υπέρ της διατήρησης διοικητικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τις ΠΥΤ, αφενός σε τουριστικά γραφεία που πραγματοποιούν μεταφορά προσώπων στο πλαίσιο οργανωμένης ή άλλης εκδρομής με λεωφορεία των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., αντί των τουριστικών λεωφορείων, και αφετέρου σε επιχειρήσεις Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. οι οποίες για την εκτέλεση του έργου που τους έχει ανατεθεί (τακτικά δρομολόγια) χρησιμοποιούν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Τουρισμού θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προς την κατεύθυνση της πλήρους αποσαφήνισης του έργου των Δημόσιας Χρήσης Τουριστικών Λεωφορείων και των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., για λόγους ασφάλειας δικαίου και αποφυγής αντιφατικών ερμηνειών. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ