Έργο ενίσχυσης ύδρευσης για Ύψο και Μπαρμπάτι (video)

Έργο ενίσχυσης ύδρευσης για Ύψο και Μπαρμπάτι (video)

Κατασκευή αγωγού για την ενίσχυση της ύδρευσης των περιοχών Κάτω Κορακιάνας, Παραλίας Ύψου, Αγίου Μάρκου και Μπαρμπάτι, που είναι περιοχές με μεγάλο τουριστικό πληθυσμό τους θερινούς μήνες

29
Σεπτεμβρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Υπογράφτηκε την Πέμπτη 29/09/2022 η πρώτη σύμβαση έργου από το Πρόγραμμα «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ» που αφορά την ενίσχυση Ύδρευσης της παραλίας Ύψου και Μπαρμπάτι  από «Γεωτρήσεις Παλιοχώραφα» αρχικού  προϋπολογισμού 794.000€, χωρίς ΦΠΑ ενώ με την έκπτωση το τελικό ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 594.688.93€

Την σύμβαση υπέγραψαν η Προέδρος της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου και ο ανάδοχος του έργου Γιώργος Βερονίκης.

Συνοπτική περιγραφή του έργου:

Η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. προτίθεται να κατασκευάσει αγωγό για τη βελτίωση των συνθηκών και την ενίσχυση της ύδρευσης των περιοχών Κάτω Κορακιάνας, Παραλίας Ύψου, Αγίου Μάρκου και Μπαμρπάτι, που είναι περιοχές με μεγάλο τουριστικό  πληθυσμό και στις οποίες παρουσιάζονται ελλείψεις τους θερινούς μήνες που κατακλύζονται από τουρίστες. Επίσης, με το έργο αυτό θα γίνει αντικατάσταση και αύξηση ανεπαρκούς διατομής σε υφιστάμενους Αγωγούς στην περιοχή της Κάτω Κορακιάνας, της Δασιάς και του Αγίου Μάρκου. Το συνολικό μήκος των αγωγών  που θα κατασκευαστούν είναι 8.241m εκ των οποίων 4.338m βρίσκονται εντός οικισμών και 3.903m εκτός οικισμού.
Το έργο αφορά σωλήνα ονομαστικής διαμέτρου 180mm, συνολικού μήκους 2.300m, σωλήνα 160mm συνολικού μήκους 2.496mm, καθώς και 3.445m δευτερεύοντες αγωγούς μικρότερης διαμέτρου των 110mm.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα οχτώ μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έγκριση της εν λόγω χρηματοδότησης οι τεχνικές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΚ δημοπράτησαν το έργο ταχύτατα, ήτοι μέσα σε τρεις μήνες και κατόπιν μέσα σε οχτώ (8) μήνες έχουμε υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο.

Η Πρόεδρος της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. Μερόπη Υδραίου, δήλωσε: «Ευχαριστώ  το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. και τις υπηρεσίες για την  αξιοσημείωτη, για καθεστώς Δημοσίου, ταχύτητα των διαδικασιών, ώστε να έχουμε την έναρξη του έργου».

                                                                           ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.