Τι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού ζητά ο Δήμος Κ. Κέρκυρας για το 2023

Τι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού  ζητά ο Δήμος Κ. Κέρκυρας για το 2023

Οι προσλήψεις αφορούν σε συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, τα γνωστά 8μηνα

19
Σεπτεμβρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τις προσλήψεις 174 ατόμων αιτείται προς το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμος Κ. Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τη νέα χρονιά. Διοικητικοί υπάλληλοι, οδηγοί, γεωπόνοι, υδραυλικοί, σιδεράδες, μηχανολόγοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγοι, τοπογράφοι, εργάτες πρασίνου, κοινωνικοί λειτουργοί, καθαρίστριες σχολικών μονάδων συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων στις ειδικότητες που ζητά ο Δήμος για την στελέχωση των υπηρεσιών του αλλά και των σχολικών μονάδων ευθύνης του.

Ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το έτος 2023, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στην κατεπείγουσα συνεδρίαση (λόγω χρονικού περιορισμού για την υποβολή του προγραμματισμού στο ΥΠΕΣ) της Οικονομικής Επιτροπής που συνήλθε την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου.

Ρεαλιστικά

Προηγήθηκε έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών προς όλους τους ΟΤΑ α’ βαθμού, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματά τους το αργότερο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, ιεραρχώντας αυτές ρεαλιστικά, με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις άμεσες προτεραιότητες τους και λαμβάνοντας υπόψη την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας αλλά και την ανάγκη περιστολής των κρατικών δαπανών.

Ειδικότερα, με βάση την εγκύκλιο, οι φορείς της αυτοδιοίκησης δύνανται να αποστείλουν αιτήματα που αφορούν στην πρόσληψη των κάτωθι κατηγοριών έκτακτου προσωπικού: -προσωπικό ΙΔΟΧ που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων - ΙΔΟΧ άλλων κλάδων με κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας τους από Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους των ΟΤΑ -προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου με την διευκρίνιση ότι στην παρούσα φάση δεν θα αποσταλούν από τους φορείς αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ΙΔΟΧ σε ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Ορισμένου χρόνου

Οι προσλήψεις αφορούν σε προσωπικό ορισμένου χρόνου, τους γνωστούς και ως 8μηνίτες (οι σχολικές καθαρίστριες μέχρι τη λήξη των μαθημάτων της σχολικής χρονιάς). Σύμφωνα πάντως με εκπροσώπους του Δήμου, τα αιτήματα που υποβάλλονται δεν καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου, καθώς αυτά που τελικά εγκρίνει το Υπουργείο Εσωτερικών είναι πολύ λιγότερα. Πέρσι για παράδειγμα ο Δήμος αιτήθηκε τις προσλήψεις 85 ατόμων (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι σχολικές καθαρίστριες) και τελικά εγκρίθηκαν μόλις οι 15. Οι διαδικασίες πάντως πρόσληψης από πλευράς Δήμου, εφόσον δοθεί το «πράσινο» φως από το ΥΠΕΣ, θα ξεκινήσουν τη νέα χρονιά.

Οι θέσεις προσωπικού

Με βάση τις προτάσεις που κατέθεσαν οι Διευθύνσεις του Δήμου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές τους ανάγκες, καθώς και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπου προβλέπονται 110 θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διαφόρων ειδικοτήτων αλλά και για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, τα αιτήματα που υποβλήθηκαν αφορούν την κάλυψη θέσεων του κάτωθι προσωπικού ανά ειδικότητα, αριθμό ατόμων και υπηρεσία τοποθέτησης ως εξής:


ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ