Δύο νέα καλαθοφόρα απέκτησε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας

Δύο νέα καλαθοφόρα απέκτησε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με δύο καινούργια καλαθοφόρα οχήματα, από το πρόγραμμα «Φιλόδημος»,

08
Σεπτεμβρίου / 2022

ενισχύθηκε η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.    
Πρόκειται για δυο σύγχρονα οχήματα τελευταίου  τύπου άξιας 126.000 ευρώ έκαστο, που  θα εξυπηρετήσουν το τμήμα συντήρησης πρασίνου και το τμήμα  καθημερινότητας (ηλεκτροφωτισμού).  

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του Δήμου, με την προσθήκη των παραπάνω οχημάτων, δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο μας, να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες σε αυτούς τους δυο νευραλγικούς τομείς, προσφέροντας τις ανάλογες υπηρεσίες στους Δημότες. 
Σημειώνεται ότι ο Δήμος πριν την έλευση των δυο οχημάτων διέθετε μόνο ένα καλαθοφόρο.