Επαναδημοπρατήθηκε η παραλιακή της Γαρίτσας

Επαναδημοπρατήθηκε η παραλιακή της Γαρίτσας

Αυτή τη φορά με ανοιχτή διαδικασία, αφού η διαδικασία του κατεπείγοντος απορρίφθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο

07
Σεπτεμβρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην δημοπράτηση του έργου για την αποκατάσταση του παραλιακού τοιχίου και πεζοδρομίου της παραλιακής Γαρίτσας στα 500 μέτρα που απέμειναν από το ύψος Δεσύλλα μέχρι και τον Ανεμόμυλο προχώρησε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εκ νέου μετά τις δυο αρνητικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έβαλαν «φρένο» στην αποπεράτωση του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή του αναδόχου κατασκευής του έργου, π/υ 995.000 ευρώ (χρηματοδοτούμενο από το ΠΔΕ 2021). Τα μέτρα για την αποκατάσταση περιλαμβάνουν την επείγουσα εφαρμογή των εργασιών της μελέτης Λέισου του 2017, σε συνδυασμό όπου απαιτείται με εγκεκριμένες κατασκευαστικές λεπτομέρειες του εκτελεσθέντος έργου και επικαιροποιουμένης ως προς την έκταση των βλαβών σήμερα.

Ανοιχτή διαδικασία

Η επαναδημοπράτηση του έργου θα γίνει αυτή τη φορά με ανοιχτή διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη που επιλέχθηκε από την ΠΙΝ (σύναψη δημόσιας σύμβασης με απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης), εντάσσοντας το έργο στις περιπτώσεις «εκτάκτου ανάγκης», απορρίφθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στις 7 Οκτωβρίου η αποσφράγιση

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί μια εβδομάδα μετά, στις 7 Οκτωβρίου , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. Το έργο έχει ως χρόνο ολοκλήρωσης τους 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στην αυριανή έντυπη έκδοση της «Καθημερινής Ενημέρωσης».

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ