Τρίτη 12.12.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης στην είσοδο Αυλιωτών

Διακοπή κυκλοφορίας
20 Αυγούστου 2022 / 11:49

Από 08:00΄ ώρα της Δευτέρας (22-08) έως την 08:00΄ ώρα της Τετάρτης (24-08)

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η Α.Δ Κέρκυρας ανακοίνωσε τη διακοπή κυκλοφορίας και της στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Κ.2 (ΜέγαΔρυ) και συγκεκριμένα στη θέση «είσοδος Αυλιωτών», από την 08:00΄ ώρα της Δευτέρας (22-08-2022) έως την 08:00΄ ώρα της Τετάρτης (24-08-2022), προκειμένου μηχανήματα έργων να εκτελέσουν εργασίες ανάσχεσης κατολίσθησης και συντήρησης οδοστρώματος. Τα οχήματα θα εκτρέπονται από παρόδιες οδούς.

Όπως επισημαίνει η ανακοίνωση της Α.Δ, πρέπει με ευθύνη του υπεύθυνου εργολάβου να τοποθετηθεί έγκαιρα πλήρης και κατάλληλη, κατά περίπτωση, σήμανση (κινδύνου, ρυθμιστική και πληροφοριακή) για την ενημέρωση των χρηστών της οδού και των κατοίκων της περιοχής προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

Το Α.Τ. Βόρειας Κέρκυρας να παρακολουθεί την επάρκεια της σήμανσης και να υποδεικνύει στον

υπεύθυνο των εργασιών υπάλληλο– μηχανικό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας Διαποντίων Νήσων οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται επιβεβλημένο για την ενημέρωση των οδηγών, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος. Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.2696/99 ΄΄ Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΄΄, η δε εφαρμογή της ανατίθεται στο Τ.Τ. Κέρκυρας.