Δήμος Κ. Κέρκυρας: Από 12-19/08 οι αιτήσεις για 16 προσλήψεις

Δήμος Κ. Κέρκυρας: Από 12-19/08 οι αιτήσεις για 16 προσλήψεις

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο μηνών συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων,

10
Aυγούστου / 2022

διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου ανακοινώνει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Ειδικότερα οι ειδικότητες είναι οι ακόλουθες.

Οι Πίνακας Α΄: Θέσεις έκτακτου προσωπικού

α.α. Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Υπηρεσία
1 ΔΕ Σιδεράδων 1 Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου / Τμήμα Καθημερινότητας
2 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 3
3 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 12 Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου / Τμήμα Διαχείρισης ΑπορριμμάτωνΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου (υπεύθυνη παραλαβής αιτήσεων κα. Μ. Τζιάλα).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες και ξεκινά από την Παρασκευή 12-08-2022 έως και Παρασκευή 19-08-2022.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που θα κατατεθούν ηλεκτρονικά κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Πληροφορίες στο τηλ. 26613 62770.