Γιατί δεν λειτουργούν και φέτος οι κατασκηνώσεις στον Βίδο

Γιατί δεν λειτουργούν και φέτος οι κατασκηνώσεις στον Βίδο

Κοντεύει δεκαετία που οι τοπικές Αρχές αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις για την λειτουργία τους! Τι ισχυρίζεται η δημοτική Αρχή.

02
Aυγούστου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Από την ανακοίνωση του κεντρικού Δήμου: Ενώ όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έχουν προχωρήσει σε σημαντικές εργασίες καθαρισμών των χώρων και  αναβάθμισης των υποδομών και για πρώτη φορά εκδόθηκε πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Ενώ εγκαίρως έγιναν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την πρόσληψη προσωπικού και παρότι έγιναν επανειλημμένα προκηρύξεις για την πρόσληψη του συνόλου του απαιτούμενου από το νόμο προσωπικού, δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον σε κρίσιμες για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων ειδικότητες και συγκεκριμένα σε αυτές του γιατρού και των νοσηλευτών.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της αναζήτησης των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, ακόμη και η ίδια η Δήμαρχος προχώρησε σε έρευνα προς αρμόδιους φορείς επισημαίνοντας την ανάγκη, ωστόσο και πάλι δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου δεν καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση των κατασκηνώσεων καθώς δεν πληρούνται τα εκ του νόμου προβλεπόμενα και πολύ περισσότερο η δημοτική αρχή δεν προτίθεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών.

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας στην προσπάθειά του να εφαρμόσει την αρμόζουσα κοινωνική πολιτική προς όφελος των δημοτών και εν προκειμένω γονέων και παιδιών, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης.                              

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ