Διακόσια και ένα «φρέσκα μυαλά» στο Τμήμα Πληροφορικής

Διακόσια και ένα «φρέσκα μυαλά» στο Τμήμα Πληροφορικής

Φέτος, 3.043 φοιτητές και φοιτήτριες δήλωσαν την επιθυμία τους να εισαχθούν στο τμήμα

30
Ιουλίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με 201 νέους φοιτητές και νέες φοιτήτριες ενισχύει τη δυναμική του το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Παρακολουθώντας τα έργα και τις δράσεις του Τμήματος γίνεται εμφανής η συνεχιζόμενη εξέλιξή του. Αυτή η εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα - όπως αναδεικνύουν και οι αριθμοί- να αποτελεί έναν ισχυρό πόλο έλξης για τους απόφοιτους και τις απόφοιτες των λυκείων της επικράτειας, προσφέροντας πολύ καλές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές και υιοθετώντας μια διεπιστημονική συσχέτιση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου.

Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά τους 201 πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριές μας, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου!

Φέτος, 3.043 φοιτητές και φοιτήτριες δήλωσαν την επιθυμία τους να εισαχθούν στο Τμήμα Πληροφορικής, αριθμός αντίστοιχος με τα υπόλοιπα τμήματα πληροφορικής των κεντρικών πανεπιστημίων. Ένα επιπρόσθετο γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, είναι η αναγνώριση του Τμήματος σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς αποτέλεσε την 1η ή τη 2η προτίμηση για πάνω από τους μισούς εισαχθέντες και εισαχθείσες.


Το Τμήμα Πληροφορικής διατηρεί ανταγωνιστική βάση εισαγωγής με συνεχή αυξητική τάση. Αυτό ισχύει και για το 2022 όπου η βάση αυξήθηκε κατά 7,8%. Ταυτόχρονα, ο υψηλότερος βαθμός εισαγωγής διαμορφώθηκε στα 17.880 μόρια με τη βάση εισαγωγής να προσδιορίζεται στα 10.770 μόρια. Με την κάλυψη των θέσεων να ανέρχεται στο 100%, η δυναμική του Τμήματος αναδεικνύεται σε όλα τα επίπεδα. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής, που διακρίνεται από επιστημονικό και ερευνητικό έργο υψηλής στάθμης, θα συνεχίσει να έχει ως πρόταγμα την προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης στα προγραμμάτων σπουδών α και β κύκλου.

Στόχος είναι η ολοκληρωμένη και ολιστική προετοιμασία των μελλοντικών πληροφορικών που έχει ανάγκη τόσο η χώρα μας όσο και η διεθνής επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα. Ταυτόχρονα, συνεχίζει να αναπτύσσει έρευνα σε τομείς αιχμής της επιστήμης των πληροφοριακών συστημάτων και των ψηφιακών εφαρμογών με επίκεντρο τον Άνθρωπο, την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας, τη σύνδεση με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, την εντατικοποίηση δράσεων εξωστρέφειας και μεταφοράς καινοτομίας.