Βασίλης Βασιλάκης - Πρόεδρος Ένωσης Εστίασης Κέρκυρας