Κέρκυρα: Ο καύσωνας λιγοστεύει ανησυχητικά το νερό - Προειδοποίηση ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ

Κέρκυρα: Ο καύσωνας λιγοστεύει ανησυχητικά το νερό - Προειδοποίηση ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ

Επιβάλλεται η χρήση νερού αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση και όχι για άρδευση

30
Ιουνίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης κατανάλωσης νερού και της ανησυχητικής πτώσης της στάθμης σε μεγάλο αριθμό γεωτρήσεων, η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. ενημερώνει τους καταναλωτές ότι επιβάλλεται να χρησιμοποιούν το νερό αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση και όχι για κάλυψη αναγκών άρδευσης:

«Σε περίπτωση που θα συνεχιστεί η άσκοπη χρήση νερού, θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., όπως διακοπή λειτουργίας των ντους στις παραλίες, αφαίρεση υδρομέτρων, αφαίρεση εγκαταστάσεων άρδευσης, διακοπή γενικής υδροδότησης κάποιες ώρες κ.λ.π»