Πρόσληψη 15 ατόμων από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας για την κάλυψη εποχικών αναγκών

Πρόσληψη 15 ατόμων από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας για την κάλυψη εποχικών αναγκών

Για περισσότερες λεπτομέρειες στο φύλλο της Καθημερινής Ενημέρωσης 24/6/2022

23
Ιουνίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη θα είναι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου. Οι ειδικότητες θα είναι:

ΠΕ Διοικητικού 1 άτομο
ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού 2 άτομα
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 3 άτομα
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 άτομο
ΤΕ Λογιστικού 2 άτομα
ΤΕ Τοπογράφων 1 άτομο
ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού 1 άτομο
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών 1 άτομο
*ΔΕ Ηλεκτρολόγων  1 άτομο
*ΔΕ Υδραυλικών 1 άτομο
*ΔΕ Σιδεράδων 1 άτομο

Για περισσότερες λεπτομέρειες στο φύλλο της Καθημερινής Ενημέρωσης 24/6/2022
 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ