Οι δολιοφθορές που έχουν βρεθεί στο δίκτυο ύδρευσης της Βόρειας Κέρκυρας

Οι δολιοφθορές που έχουν βρεθεί στο δίκτυο ύδρευσης της Βόρειας Κέρκυρας

Photo αρχείου

Η Δημοτική Αρχή Βόρειας Κέρκυρας καταγγέλλει εσκεμμένες ζημιές στο δίκτυο, καταγράφοντας τα ευρήματα των υπηρεσίας ύδρευσης.

22
Ιουνίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Κρούσματα σοβαρών δολιοφθορών σε περιουσιακά στοιχεία της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ έχουν σημειωθεί σε κεντρικά αντλιοστάσια και δεξαμενές 
σε αρκετές περιοχές, ανακοινώνει ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας.
Την καταγγελία είχε μάλιστα δημοσιεύσει σε ρεπορτάζ της η "Ε" την  20/6/2022
 

Οι δολιοφθορές προκαλούν προβλήματα στην τοπική κοινωνία  - εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου. Αφ ενός, θέτουν σε ολοκληρωτική διακοπή την υδροδότηση μεγάλων  περιοχών του Δήμου, αφετέρου η αποκατάσταση ή ο εντοπισμός τους  σε πολλές των περιπτώσεων  απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα , αναφέρει η ανακοίνωση. 

Συγκεκριμένα έχουν καταγραφεί τα εξής ευρύματα: 

1. Στο κεντρικό αντλιοστάσιο των Χωρεπισκόπων που τροφοδοτεί όλη την περιοχή Αγίου Γεωργίου Πάγων βρέθηκαν οι γενικές ασφάλειες το κεντρικού πίνακα κατεβασμένες και οι κεντρικές βάνες κλειστές.

2. Στο κεντρικό αντλιοστάσιο Ραφαλη που τροφοδοτεί την περιοχή Δάφνης και Αγιο Γεώργιο Πάγων βρέθηκαν οι γενικές ασφάλειες του κεντρικού πίνακα κατεβασμένες και η κεντρική βάνα παραβιασμένη.

3. Στην ευρύτερη περιοχή της Κασσιώπης καθημερινά σχεδόν σε όλες τις δεξαμενές και σε κεντρικά δίκτυα οι βάνες ελέγχου των δικτύων να είναι παραβιασμένες με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ομαλή διανομή του νερού.

4.Ο κεντρικός αγωγός που τροφοδοτεί την περιοχή των Γουσάδων βρέθηκε κομμένος και διπλωμένος ώστε να μη γίνεται αντιληπτή η διαρροή .

5. Στην περιοχή των Καββαδάδων, βάνες που έχουν ρυθμιστεί από τα συνεργεία της υπηρεσίας ώστε να γίνεται ομαλή διανομή νερού σε όλες τις συνοικίες, έχουν επίσης παραβιαστεί.

Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας ύδρευσης στο Βορρά ξεπερνούν εαυτόν όλη μέρα για την αποκατάσταση των  δολιοφθορών  και την ομαλοποίηση της υδροδότησης.

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας καταδικάζει κάθε ενέργεια δολιοφθοράς, που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των  δημοτών και επισκεπτών.

Διαβεβαιώνει δε πως θα γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία του Δήμου  Βόρειας Κέρκυρας θεσμικά και περιουσιακά αλλά και αναφορικά με την προστασία των δικαιωμάτων των δημοτών που εξυπηρετούνται από το  δίκτυο ύδρευσης. 
 
Η αυθαίρετη επέμβαση αγνώστων στις εγκαταστάσεις της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ με σκοπό τη δολιοφθορά και τη δημιουργία δυσάρεστης αρρυθμίας στην καθημερινότητα αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή τόσο για τη Δημόσια Υγεία όσο και για  την απρόσκοπτη υδροδότηση των πολιτών και επισύρει ποινικές κυρώσεις.