Το Μουσείο Τυπογραφίας ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρ. Κέρκυρας

Το Μουσείο Τυπογραφίας ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρ. Κέρκυρας

Η πρόταση του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς για ίδρυση του Μουσείου Τυπογραφίας θα είναι το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης

20
Ιουνίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεδριάζει σήμερα στις 18.00 στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό), το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).

- Ανακοινώσεις.
 
- Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).


Ημερήσια διάταξη

 1. Αίτημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 2. Έγκριση παράτασης της διάρκειας λειτουργίας της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας (Εισηγητές η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου και ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Αργυρός).
 3. Η αναβίωση του πρωτογενούς τομέα της Κέρκυρας – Αγροτική παραγωγή – αλιεία – κτηνοτροφία – συνεταιρισμοί. (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παρατάξεως «Πρώτα η Κέρκυρα» κ. Γεώργιος Καλούδης).
 4. Ενημέρωση για τα συμπεράσματα του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που αφορούν στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητές η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε και ο Επιστημονικός Σύμβουλος κ. Βίκτωρ Δημουλής).
 5. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης για την κάλυψη της δαπάνης απομάκρυνσης του υπάρχοντος θεάτρου «ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ» (ΜΟΝ ΡΕΠΟ) και τοποθέτησης νέου (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 6. Έγκριση της 23-3/08-06-2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: "Περί Αποδοχής όρων και προϋποθέσεων έγκρισης λήψης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. & Δ. για την υλοποίηση του ενταγμένου έργου:  «Αστική Αναζωογόνηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» -  Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 7. Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 3 της σύμβασης με τίτλο «Αμοιβή Ορκωτών λογιστών για τη λύση και εκκαθάριση της Μονομετοχικής Εταιρείας Δήμου Κέρκυρας – Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ.» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 8. Έγκριση της παράτασης διάρκειας του «Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας» και της συνέχισης της συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 9. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 3-1/24.5.2022 γνωμοδοτικής Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί της ίδρυσης παραρτημάτων Νηπιαγωγείων Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2022 – 2023 (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 10. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 10-101/27.4.2020 (ΑΔΑ: ΨΗΑ546ΜΓ2Α-ΕΟΖ) Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (άρθρο 6 του ν. 4604/2019) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαρία Ζερβού).
 11. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 4-1/10.6.2022 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού από τη β’ δόση των Κ.Α.Π. έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαρία Ζερβού).
 12. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 4-2/10.6.2022 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί συμπληρωματικής κατανομής ποσού από τους Κ.Α.Π. έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα, προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαρία Ζερβού).
 13. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 4-4/10.6.2022 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί παραχώρησης χρήσης χώρου του Δημοτικού Σχολείου Παλαιάς Πόλης για τη διεξαγωγή προβών από τη Δημοτική Χορωδία Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαρία Ζερβού).
 14. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 4-5/10.6.2022 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί παραχώρησης χρήσης χώρου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για τη διεξαγωγή Συνεδριάσεων (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαρία Ζερβού).
 15. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 4-6/10.6.2022 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί παραχώρησης χρήσης δύο αιθουσών διδασκαλίας του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας (Αθηναγόρειο) για την πραγματοποίηση μαθημάτων ρομποτικής (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαρία Ζερβού).
 16.  Έγκριση της υπ’ αριθμόν 4-7/10.6.2022 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί παραχώρησης χρήσης σχολικού χώρου του Δημοτικού Σχολείου Παλιάς Πόλης, για τη διεξαγωγή εξετάσεων γερμανικής γλώσσας (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).
 17. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 4-8/10.6.2022 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί παραχώρησης χρήσης σχολικού χώρου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας στον «Αθλητικό Σύλλογο Άλμπατρος» για την περίοδο του καλοκαιριού (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαρία Ζερβού).
 18. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 4-9/10.6.2022 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί παραχώρησης της χρήσης τριών αιθουσών διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου Μαντουκίου στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).
 19. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 4-10/10.6.2022 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί παραχώρησης της χρήσης 10 αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Κέρκυρας στον Κερκυραϊκό Γυμναστικό Σύλλογο, για τις ανάγκες «Αθλητικού Καλοκαιρινού Camp» (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαρία Ζερβού).
 20. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 4-11/10.6.2022 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί παραχώρησης της χρήσης εξωτερικών χώρων του σχολικού συγκροτήματος του 1ου και 2ου Γ.Ε.Λ. Κέρκυρας στην Παλαιά Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαρία Ζερβού).
 21. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 4-13/10.6.2022 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί παραχώρησης της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου «Ναυσιθοείου» στον Αθλητικό Σύλλογο «ΑΠΟΛΛΟ» Κέρκυρας για τη διεξαγωγή σεμιναρίου (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 22. Αντικατάσταση Μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 23. Αντικατάσταση Μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 24. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων  - εξόδων οικονομικού έτους 2022 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 25. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022 κατά το Α’ τρίμηνο τρέχοντος έτους (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 26. Διατύπωση γνώμης για την τοποθέτηση πλωτών εξεδρών σε θαλάσσιες περιοχές Δημοτικών Ενοτήτων Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Φαιάκων και Κερκυραίων, προς ικανοποίηση του σκοπού «σημείο εκκίνησης και στάθμευσης, μηχανοκίνητων και μη, θαλάσσιων μέσων αναψυχής» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 27. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 28. Έγκριση καθορισμού κωδικών αριθμών του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022, οι οποίοι θα είναι δεκτικοί έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 29. Έγκριση για την παραχώρηση της χρήσης της Αίθουσας της Ιονίου Βουλής στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Κέρκυρας ΔΗ.ΜΟ.Π. «Νίκος Μώρος» για την πραγματοποίηση της 13ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φορέων Πρόληψης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).
 30. Έγκριση καταστροφής αντικειμένων των Τμημάτων Συντήρησης Πρασίνου και Καθημερινότητας της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου που δεν έχουν καμία αξία, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 6 του ν. 3463 (ΦΕΚ τ. Α’/114/30.6.2022) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης). 
 31. Έγκριση αιτήματος περί ανακήρυξης οικογενειακού τάφου σε ιστορικό (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Γ. Μεταλληνός).
 32. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/2006 περί ονοματοδοσίας οδών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Γ. Μεταλληνός).
 33. Έγκριση αιγίδας στην 6η θερινή Κατασκήνωση Ρητορικής και Δημοκρατικής Παιδείας (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 34. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στη συγκρότηση της γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2023 (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 35. Ορισμός ενός τακτικού και του αναπληρωτή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κέρκυρας ΔΗ.ΜΟ.Π. «ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ» (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).