«Γέφυρες» συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στήνει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

«Γέφυρες» συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στήνει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στο επίκεντρο ο σημαντικός ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν στην τοπική αναπτυξιακή πορεία

17
Ιουνίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. «Γέφυρες» συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στήνει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την υιοθέτηση καλών πρακτικών σε θέματα ακαδημαϊκά, διοικητικά, ερευνητικά αλλά και στρατηγικής ανάπτυξης, με κοινό παρονομαστή τον σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα δυο ιδρύματα στην τοπική αναπτυξιακή πορεία. Πρόκειται για το αποτέλεσμα των συνεργειών που έχουν αναπτύξει τα δυο ΑΕΙ την τελευταία διετία σε θεσμικό κυρίως επίπεδο, καθώς πρόκειται για δύο πανεπιστήμια με πολλά κοινά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα η περιφερειακή τους διάσταση, αλλά και η χωρική διασπορά της έδρας τους σε διαφορετικές πόλεις.

Διήμερη επίσκεψη

Η Πρυτανική αρχή μάλιστα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με επικεφαλής τον Πρύτανη καθηγητή Θεόδωρο Θεοδουλίδη, βρέθηκε το διήμερο 16-17 Ιουνίου στην Κέρκυρα, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Ανδρέα Φλώρου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με την οργάνωση και την πιστοποίηση των σπουδών, την οργάνωση των Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων των δύο Ιδρυμάτων, αλλά και τον τρόπο υποστήριξης της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς επίσης και μια σειρά από διοικητικά θέματα, ζητήματα ψηφιακού μετασχηματισμού και τρόπους ενίσχυσης της διασύνδεσης των Ιδρυμάτων με την τοπική κοινωνία αλλά και θέματα επικαιρότητας που αφορούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως οι ρυθμίσεις του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου για τα Α.Ε.Ι. και η αναδιάρθρωση του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης.

«Υπάρχουν κάποιες προτάσεις εκ μέρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με την έρευνα, καθώς καλείται να επιτελέσει έναν διαφορετικό ρόλο που σχετίζεται με την καρδιά της ανάπτυξης της Περιφέρειας ως μονόδρομος, ενώ η δική μας Περιφέρεια έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Θα επιδιώξουμε συναντήσεις με τους δυο Περιφερειάρχες των περιοχών μας για να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο έρευνας βασικής και εφαρμοσμένης που θα καταλήγει στη δημιουργία ενός οικοσύστηματος, πραγματικού ερευνητικού, που θα βοηθάει την ανάπτυξη των Περιφερειών με επίκεντρο βέβαια τα Πανεπιστήμια και το εκάστοτε ερευνητικό κέντρο.

Επίσης τη δημιουργία αποθετηρίου τεχνογνωσίας, στο οποίο θα έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος από την Περιφέρεια για να βλέπει τι μπορεί να αξιοποιήσει από την τεχνογνωσία που έχει παραχθεί από την έρευνα στο εκάστοτε Πανεπιστήμιο», τόνισε σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους ο κ.Φλώρος.

Χρήσιμη

Όπως ανέφερε ο κ.Θεοδουλίδης το ζητούμενο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη, στο πλαίσιο της μετάβασης της περιοχής στη μεταλιγνιτική εποχή. «Αναζητώντας δικτύωση και εξωστρέφεια ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Πρύτανη, Καθηγητή Ανδρέα Φλώρου να γνωρίσουμε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ένα περιφερειακό ίδρυμα με κοινά χαρακτηριστικά και ανησυχίες με το δικό μας.

Η εμπειρία των διήμερων επαφών και συζητήσεων ήταν εξαιρετική χρήσιμη», ανέφερε ο ίδιος. Οι περαιτέρω συνέργειες μεταξύ των δύο ιδρυμάτων αναμένεται να εξειδικευθούν και να προχωρήσουν σε φάση υλοποίησης σε επικείμενη επίσκεψη της Πρυτανικής αρχής του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ