Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας

φώτο αρχείου

Εγγραφές κατά τη θερινή περίοδο μέχρι 20 Σεπτεμβρίου

14
Ιουνίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Εγκρίθηκε από τη Διοίκηση της Δ.ΥΠ.Α. (τέως Ο.Α.Ε.Δ.) η λειτουργία των ειδικοτήτων στις ΕΠΑ.Σ Κομμωτικής Τέχνης, Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ και Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων. Επιπλέον, στις υπάρχουσες υποδομές της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Κέρκυρας λειτουργεί η Πειραματική ΕΠΑ.Σ. στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, με την ειδικότητα Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου.

Δικαίωμα εγγραφής στην Α’ τάξη έχουν νέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατέχουν απολυτήριο και έχουν γεννηθεί τα έτη 1993 έως 2007. Επιπλέον, τα προγράμματα Μαθητείας απευθύνονται σε Έλληνες πολίτες καθώς και σε πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα και έχουν γνώση της ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1. Η φοίτηση είναι διετής, ενώ οι μαθητευόμενοι στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται κατά τη θερινή περίοδο και μέχρι 20 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της σχολής ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Δ.ΥΠ.Α. Κέρκυρας (3ο χλμ Εθνικής Λευκίμμης, Κανάλια), στο τηλέφωνο 26610-39250 και στο email [email protected]

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΓΚΟΥ