«Ανάσα» για τις μεγάλες επενδύσεις

«Ανάσα» για τις μεγάλες επενδύσεις

φώτο που απεικονίζει τον κ. Γεώργιο Στασινόπουλο

Αναρτήθηκε ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των επενδύσεων

10
Ιουνίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μια απόφαση ιδιαίτερα σημαντική για τις μεγάλες επενδύσεις, με μέσο προϋπολογισμό άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, της περιφέρειάς μας ανακοίνωσε το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Ανταγωνιστικότητας, κ. Γεώργιου Στασινόπουλου. Πιο συγκεκριμένα, αναρτήθηκε ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των επενδύσεων που εντάχθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016, στα πλαίσια του Α’ κύκλου του καθεστώτος ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων. Ειδικότερα, από τον Πίνακα προκύπτει ότι εντάχθηκαν 42 επενδυτικά σχέδια, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 44.458.173,61 € και ποσό ενίσχυσης (επιχορήγησης) 17.207.285,72 €.
           

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΓΚΟΥ