Ιστορική ψηφοφορία στο Στρασβούργο για το μέλλον των ευρωπαϊκών νησιών

Ιστορική ψηφοφορία στο Στρασβούργο για το μέλλον των ευρωπαϊκών νησιών

φώτο που απεικονίζει ευρωβουλευτές και περιφερειάρχες στο Στρασβούργο

Στόχος η ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία των ευρωπαϊκών νησιών

09
Ιουνίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ιστορική χαρακτηρίστηκε η 7η Ιουνίου 2022, ημέρα κατά την οποία υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η έκθεση του Ευρωβουλευτή, Younous Omarjee, Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τίτλο «Έκθεση σχετικά με τις νήσους της Ε.Ε. και την πολιτική συνοχής: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προκλήσεις».
Επιπλέον, Ευρωβουλευτές και Περιφερειάρχες ένωσαν τη φωνή τους και τις παρεμβάσεις για μια ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική. Στην συνάντηση εργασίας επί του θέματος με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola και Επιτρόπους, όλοι τόνισαν τη διαφορετικότητα μεταξύ των νησιωτικών περιοχών της Ευρώπης, αλλά και τα βασικά κοινά προβλήματα και μειονεκτήματα ανάπτυξης που τις χαρακτηρίζουν.
Πιο συγκεκριμένα, η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, τόνισε ότι «το άρθρο 174 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τις μειονεκτούσες Περιφέρειες δίνει τη νομική βάση. Ζητούμε πλήρη εφαρμογή του με σθεναρή πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιών μας». Είναι επιτακτική η λήψη μέτρων στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής, που θα πρέπει να περιλαμβάνει:
 
  • Ευέλικτη προσέγγιση για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων με επιδοτήσεις, όπου αξιολογηθεί απαραίτητο για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων, όπως και δημιουργία «ομάδας νησιά» για ειδικό καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων υπέρ των νησιών και ειδική φορολογία και άλλες θετικές διακρίσεις
  • Συλλογή στατιστικών στοιχείων που θα επιτρέψουν την εκπόνηση στοχευμένων πολιτικών υπέρ των νησιών
  • Οριζόντια εφαρμογή της νησιωτικότητας σε όλες τις στρατηγικές και πολιτικές, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο
  • Δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου και στρατηγικής για τα νησιά
Εκτός από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και Ευρωβουλευτές Νησιωτικών Περιοχών, στην συνάντηση εργασίας επί του θέματος συμμετείχαν οι Πρόεδροι της Κορσικής, της Σικελίας, της Σαρδηνίας και της Γκόζο (Μάλτα), ο Υπουργός Θάλασσας, Μεταφορών & Υποδομών Κροατίας, ο Υπουργός Οικονομικών της Κυβέρνησης των Βαλεαρίδων και ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου.
 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ