Στο Στρασβούργο η Ρόδη Κράτσα, για τη νησιωτική πολιτική της Ε.Ε.

Στο Στρασβούργο η Ρόδη Κράτσα, για τη νησιωτική πολιτική της Ε.Ε.

Η Περιφερειάρχης θα εκπροσωπήσει τις νησιωτικές Περιφέρειες της χώρας και θα προωθήσει θέσεις για ολοκληρωμένη πολιτική σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

07
Ιουνίου / 2022

Ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκουν να φέρουν τη νησιωτικότητα, Ευρωβουλευτές, διεθνείς οργανισμοί και Περιφερειάρχες από διάφορες χώρες με νησιά ή νησιωτικά συμπλέγματα, μεταξύ των οποίων και η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων θα μετέχει σε ειδικές συσκέψεις με Περιφερειάρχες, μέλη των κυβερνήσεων με αρμοδιότητα τη νησιωτική πολιτική, την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, Elisa Ferreira, τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, Ευρωβουλευτή, Younous Omarjee και άλλους Ευρωβουλευτές.