Κυριακή 01.10.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Τα αιτήματα των δημοτικών υπαλλήλων Κέρκυρας προς τη Δόμνα Μιχαηλίδου

Δόμνα Μιχαηλίδου
07 Ιουνίου 2022 / 12:30

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με την ευκαιρία της επίσκεψης της Υφυπουργού Εργασίας στο νησί, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ, της κατάθεσε υπόμνημα με τα βασικότερα προβλήματα του κλάδου τους

Τα αιτήματα: 

1.  Να λυθεί το τεράστιο πρόβλημα υποστελέχωσης των διασπασμένων Δήμων και όπως είχε προβλεφθεί και στο ΦΕΚ διάσπασης να δοθεί άμεσα και κατ΄ εξαίρεση η δυνατότητα στους νέους Δήμους να προσλάβουν το απαραίτητο και κατάλληλο μόνιμο προσωπικό για την στελέχωσή τους.

2. Να αποκατασταθεί η αδικία του αποκλεισμού των εργαζομένων των ΟΤΑ του Νησιού μας από το επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών . Το επίμαχο επίδομα δόθηκε ως κίνητρο για την παραμονή των υπαλλήλων στις ευαίσθητες αυτές περιοχές και η εξαίρεσή μας βοηθάει στην αποψίλωση των υπηρεσιών μας .

3. Για το  επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας :

- Καμιά περικοπή ανθυγιεινού επιδόματος, για κανέναν κλάδο, για κανέναν εργαζόμενο.

- Κανένας εργαζόμενος να μην απενταχθεί. Καμιά υποβάθμιση σε κατηγορία. Καμιά μείωση μισθού.

- Να ενταχθούν στους δικαιούχους του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από σχέση εργασίας, που εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες και χώρους.

- Να αυξηθούν τα χορηγούμενα επιδόματα

4. Για για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων:

- τα Μέσα ατομικής προστασίας αφορούν τους δικαιούχους όλων των Δήμων,προτείνουμε  να διευκολυνθεί η προμήθεια , με υπόδειγμα κοινής μελέτης από το υπουργείο που θα προσαρμόζει ο κάθε Δήμος και την πρόβλεψη μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας ώστε να είναι εφικτός ο έγκαιρος εξοπλισμός των Συναδέλφων και να μειώνεται η έκθεσή τους σε κίνδυνο. Το ίδιο να προβλέπεται για την προμήθεια και διανομή Γάλακτος. Σε κάθε περίπτωση να προβλεφθεί νομοθετικά η άμεση καταβολή των παραπάνω σε χρήμα σε περίπτωση μη χορήγησής τους με τη λήξη του έτους .

- Να προβλεφθούν μόνιμες θέσεις Γιατρού Εργασίας και Τεχνικού ασφαλείας στους Δήμους .

- Υγιεινή και ασφάλεια για τους εργαζόμενους δεν είναι μόνο τα απαραίτητα ΜΑΠ, αλλά και τα αυτονόητα συντηρήσεις κλιματιστικών,εξοπλισμός υπαλλήλων (εργονομικά καθίσματα κ.λ.π) η κατάσταση του στόλου οχημάτων, η κατάσταση των εργοταξίων, η εντατικοποίηση της εργασίας εξαιτίας των ελλείψεων προσωπικού κ.ά.

5. Να μονιμοποιηθούν επιτέλους οι συνάδελφοι που  επί σειρά ετών εργάζονται στο Δήμο και στις Δομές του με σύμβαση .
            Για το Δ.Σ
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΑΜΑΛΟΥ
 
 
ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΙΔΙΑ