Συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας την Παρασκευή

Συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας την Παρασκευή

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

24
Μαΐου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δια ζώσης συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, στις 19:30,στο 1ο Σχολικό Κέντρο Θιναλίων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων:

 1.  
Ερωτήσεις –Ανακοινώσεις.
 1.  
Σύσταση Δημοτικού Οργανισμού-Φωλιά Αγάπης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.
(Εισηγητές: Γεώργιος Προβατάς- Δήμαρχος)
 1.  
Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων – κυκλική οικονομία.
 (Εισηγητής: Δήμαρχος-Θεοφάνης Σκέμπρης -Σπυριδούλα Κόκκαλη)
 1.  
Κανονισμός καθαριότητας.(Εισηγητές: Σπυριδούλα Κόκκαλη - Θεοφάνης Σκέμπρης)
 
 1.  
Αποδοχή κατανομής Β΄ δόσης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτ/θμιας Δευτ/θμιας εκπαίδευσης έτους 2022. (Εισηγητής: Παναγιώτης Παπαδάτος)
 1.  
Αποδοχή έκτατης χρηματοδότησης 15.000€ για επισκευαστικές ανάγκες για σχολικές μονάδες Πρωτ/θμιας  και Δευτ/θμιας εκπαίδευσης. (Εισηγητής: Παναγιώτης Παπαδάτος)
 1.  
Αποδοχή επιδόματος θέρμανσης σχολικών επιτροπών Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας οικ. Έτους 2022. (Εισηγητής: Παναγιώτης Παπαδάτος)
 1.  
Αγροτική Οδοποιία. ( Εισηγητής: Σπυρίδων Ασπιώτης)
 1.  
Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα  ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ¨.  (Εισηγητής : Δήμαρχος)
 1.  
Αποδοχή χρηματοδότησης με θέμα: Χρηματοδότηση Δήμων και Περιφερειών της χώρας  για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΕ 055). (Εισηγητής: Δήμαρχος)  
 1.  
Ένταξη της Πράξης ‹‹Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας››.(Εισηγητής: Δήμαρχος)  
 1.  
Αποδοχής Επιχορήγησης Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 128.798,00€ για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.7 του ΠΔ 71/2020.(Εισηγητής: Δήμαρχος)  
 1.  
Συζήτηση και  λήψη απόφασης  επί της πρώτης και δεύτερης εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. (Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία)
 
 
 1.  
Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών. (Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία)
 
 
 1.  
Λήψη μέτρων για τα σχολικά κυλικεία του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.
(Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ρούσινος).
 
 
 1.  
Πληρωμές Δικηγόρων. (Εισηγητής: Δήμαρχος)  
 1.  
Αποδοχή τοποθέτησης πλωτών εξεδρών στα όρια του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.
(Εισηγητής: Χαρίτων Κουτσόυρης)
 
 1.  
Αρτιότητες οικοπέδων. (Εισηγητής: Χαρίτων Κουτσόυρης)