Τετάρτη 04.10.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Δράση της 1ης ΤΟ.Μ.Υ Κέρκυρας με αφορμή την παγκόσμια ημέρα υπέρτασης

1η ΤΟ.Μ.Υ Κέρκυρας
20 Μαΐου 2022 / 12:45

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η 1η ΤΟ.Μ.Υ Κέρκυρας στηρίζοντας την πρόληψη και την αυτοδιαχείριση της υπέρτασης

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η 1η ΤΟ.Μ.Υ Κέρκυρας στηρίζοντας την πρόληψη και την αυτοδιαχείριση της υπέρτασης, οργανώνει δράση με ενημερωτικό και εκπαιδευτικό σκοπό για το κοινό από τις 20/05/2022 έως τις 27/05/2022 μεταξύ των ωρών 08:00-13:00 στα γραφεία της δομής.

Η υπέρταση είναι μια μακροχρόνια κατάσταση όπου η αρτηριακή πίεση αυξάνεται και  είναι η κύρια αιτία πρώιμων θανάτων παγκοσμίως, υπεύθυνη για περισσότερους από 28.000 θανάτους κάθε ημέρα.
 
Στοιχεία επικοινωνίας:
9η Πάροδος Ιωάννου Θεοτόκη (πρώην ΙΚΑ)
Τηλ. 2661096906
Email. [email protected]