Παν. Ποζίδης - Ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων σχολείων από την Περιφέρεια

Παν. Ποζίδης - Ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων σχολείων από την Περιφέρεια

Παναγιώτης Ποζίδης, Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος

Ποιες ενέργειες έχουν γίνει στην κατεύθυνση αυτή μέχρι σήμερα και σε ποιες σχεδιάζετε να προβείτε;

19
Μαΐου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Επερώτηση κατέθεσε στο πρόσφατο περιφερειακό συμβούλιο Ιονίων νήσων ο Παναγιώτης Ποζίδης, Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΙΝ. Αναλυτικά:

«Η δημόσια εκπαίδευση αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας, που επιβάλλει σε κάθε κυβέρνηση να παρέχει τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και την ενίσχυση της δυνατότητάς της να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.
Είναι γνωστό ότι το θέμα των υποδομών σχολικής στέγης ανήκει στις αρμοδιότητες των οργανισμών πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης (Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν), που λαμβάνουν επιχορηγήσεις για να ανταποκριθούν στο έργο τους. Οι επιχορηγήσεις αυτές δεν  επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα, που επηρεάζουν δραματικά την εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών.

Σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειάς μας τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές είναι μεγάλα, όπως διαρκώς αναδεικνύονται από τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών, αλλά και από τα αιτήματα των τοπικών Δήμων.

Αν και δεν είναι απευθείας αρμόδια η Δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση για τα θέματα των υποδομών της δημόσιας εκπαίδευσης σε πρόσφατη ανακοίνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  γίνεται αναφορά σε χρηματοδοτήσεις και οικονομικές ενισχύσεις των Δήμων της Περιφέρειας από ειδικό πρόγραμμα, για την αποκατάσταση των σχολικών μονάδων στα νησιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Περιφέρειας «σε  όλες τις σχολικές μονάδες των νησιών της Περιφέρειας έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα συντήρησης τα οποία είτε εκτελούν οι Δήμοι, που έχουν και την σχετική αρμοδιότητα, είτε εκτελεί η Περιφέρεια,  στις περιπτώσεις που οι Δήμου αδυνατούν, λόγω έλλειψης στελεχωμένων τεχνικών υπηρεσιών. Τα έργα αυτά χρηματοδοτεί  η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η οποία έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα κονδύλι άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά για έργα συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων.

Με την πρωτοβουλία της περιφερειακής αρχής παρέχεται  στους Δήμους μια επιπλέον, σημαντική πηγή χρηματοδότησης, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, για την αποκατάσταση των σχολικών κτιρίων. Τονίζεται ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που διεκδίκησε και πήρε χρηματοδότηση για έργα συντήρησης σχολικών μονάδων, παρά το γεγονός ότι η επισκευή και η συντήρησή τους δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της».

Με βάση αυτή την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που δίνει έμφαση στην ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και η οποία μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την περιφέρειά μας, μέσα από μια συστράτευση και αποτελεσματική διεκδίκηση του συνόλου των θεσμών της αυτοδιοίκησης είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει άμεσα να αναληφθούν ανάλογες πρωτοβουλίες από την περιφερειακή αρχή για τη ριζική λύση των προβλημάτων του δημόσιου σχολείου στην Π.Ι.Ν

Ερωτάται η κα Περιφερειάρχης:

•Πιστεύετε ότι υπάρχει αναγκαιότητα να ενισχυθεί το δημόσιο σχολείο και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές;

•Είναι στις προθέσεις σας να αξιοποιήσετε κάθε δυνατότητα υποβοήθησης του έργου των Δήμων της περιφέρειας για τη ριζική λύση του προβλήματος της σχολικής στέγης; Ποιες ενέργειες έχουν γίνει στην κατεύθυνση αυτή μέχρι σήμερα και σε ποιες σχεδιάζετε να προβείτε, με δεδομένη την αποτελεσματική πρακτική που περιγράφεται παραπάνω;

•Θα συμβάλλετε στην εκτέλεση έργων επισκευών και συντηρήσεων σχολικών υποδομών, ώστε να βελτιωθούν στη λειτουργικότητα και ασφάλειά τους και να παρέχουν μια σύγχρονη εκπαίδευση στα παιδιά των κατοίκων των Ιόνιων νησιών;»