«Απόφαση-φάντασμα» του δημ. συμβουλίου Ν. Κέρκυρας καταγγέλλει ο Ν. Γκούσης

«Απόφαση-φάντασμα» του δημ. συμβουλίου Ν. Κέρκυρας καταγγέλλει ο Ν. Γκούσης

Ουδέποτε συζητήθηκε θέμα παραχώρησης του προαύλιου του ΚΠΕ για ιδιωτική συναυλία - Κάθετα αντίθετη η ΔΗ.ΜΟ.ΣΥΝ

09
Μαΐου / 2022

Καμία ενημέρωση δεν έγινε στο δημοτικό συμβούλιο, ούτε και συζητήθηκε ποτέ το θέμα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΔΗΜΟΣΥΝ. Όπως καταγγέλλει, με έκπληξη πληροφορήθηκε η παράταξη ότι αναρτήθηκε στη Διαύγεια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα ομόφωνη, για ένα θέμα που δεν ήρθε ποτέ στη συνεδρίαση.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του: 

Από ανάρτηση στη Διαύγεια του Δήμου Νότιας Κέρκυρας με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι στην 9η Συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας (11.4.2022) είχε ληφθεί ομόφωνη απόφαση (ΑΔΑ: 900Ι46ΜΓΣΙ-17Ω), στην οποία μάλιστα η ΔΗΜΟ.ΣΥ.Ν. φέρεται να συναινεί (αν είναι δυνατόν!!!), για την «Παραχώρηση του προαύλιου χώρου των Αλυκών Λευκίμμης» στην ιδιωτική εταιρεία SUMMER BREEZE HOLIDAYS LTD για τέλεση συναυλίας.

Καταρχάς δηλώνουμε, ότι τέτοια απόφαση δεν λήφθηκε, αφού 3ο θέμα ΕΗΔ (Εκτός Ημερήσιας Διάταξης), όπως αναρτήθηκε  για την απόφαση στη Διαύγεια, δεν υπήρξε ποτέ!

Επιπλέον όμως -και επί της ουσίας!-, το δημοτικό συμβούλιο ουδέποτε ενημερώθηκε για την αίτηση τη συγκεκριμένης ιδιωτικής εταιρείας, κάτι που εκ των υστέρων είδαμε στη Διαύγεια!

Μοναδικό σχετικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη (14ο) ήταν η «Αδειοδότηση Προαύλιου Χώρου Αλυκών Λευκίμμης στη Μουσική Καλλιτεχνική Ένωση Λευκιμμαίων», για το οποίο η εισήγηση είχε σταλεί ηλεκτρονικά με το φάκελο της Συνεδρίασης, οπότε βεβαίως το συγκεκριμένο θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα!

Δηλώνουμε επίσης, ότι για την παραχώρηση του χώρου των Αλυκών Λευκίμμης στην εταιρεία SUMMER BREEZE HOLIDAYS LTD η θέση της ΔΗΜΟ.ΣΥ.Ν. είναι κάθετα αντίθετη!!!

Έχουμε τη βεβαιότητα ότι το δημοτικό συμβούλιο στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση (9.5.2022) θα δεχτεί την πρότασή μας, ώστε να ακυρώσει την απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια του Δήμου.

Τέλος βεβαίως, η δημοτική Αρχή έχει τη δυνατότητα, αν το επιθυμεί, στη συνέχεια να εισαγάγει το αίτημα της ιδιωτικής εταιρείας, ώστε να εξεταστεί από μηδενική βάση και με πλήρη γνώση!

7.5.2022
Δημοκρατική Συνεργασία για το Νότο