Κράτσα: Πρώτη η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στις εντάξεις έργων

Κράτσα: Πρώτη η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στις εντάξεις έργων

«Ψευδής αποτύπωση της πραγματικότητας από τον πρώην Περιφερειάρχη Θ. Γαλιατσάτο»

27
Απριλίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Προς αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-20, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παραθέτει τα παρακάτω στοιχεία:
 
ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-20
 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (στοιχεία 18/04/2022)
 
ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
Πρώτη θέση (1η) μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας, με ποσοστό 218% έναντι 175,4% του μέσου όρου.
 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Τέταρτη θέση (4η) με ποσοστό 132,5% έναντι 127,0% του μέσου όρου.
 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ (ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ)
Έβδομη θέση (7η) με ποσοστό 67,3% έναντι 72,6% του μέσου όρου.
 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ
 
ΘΗΤΕΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ
Ο πρώην Περιφερειάρχης συναποφάσισε και υπέγραψε ως προεδρεύων της Επιτροπής Παρακολούθησης (Απ. Οικ. 812/10-03-2017 και ΑΔΑ ΩΗ2Δ7ΛΕ-ΩΦΠ), τη ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ κατά 32.300.000 €. Τα χρήματα αυτά ΕΦΥΓΑΝ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, καθώς κατανεμήθηκαν στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου λόγω αδυναμίας απορρόφησής της από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων επί θητείας της ΑΝ.ΑΣ.Α.
Σημειώνεται ότι από τον τελικό προϋπολογισμό του Περιφερειακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αφαιρέθηκε και το ποσό των 41.500.000 € (15%) της Εθνικής Συμμετοχής, που δεν διατέθηκε λόγω των ειδικών οικονομικών συνθηκών που επικρατούσαν στη χώρα.
Με τα παραπάνω δύο δεδομένα, οι τελικές δηλωθείσες επιλέξιμες Πληρωμές ανήλθαν σε 201,36 εκ.€ δηλαδή 99,13% και όχι 105%, όπως ψευδώς δήλωσε ο κος Γαλιατσάτος.
 
ΘΗΤΕΙΑ ΚΡΑΤΣΑ
Δεν υπάρχει «απώλεια» πόρων, όπως διατείνεται ο πρώην Περιφερειάρχης, ακόμα μια φορά αδιάφορος για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας.
Η πραγματικότητα είναι ότι η «απώλεια» κατά τον κο Γαλιατσάτο των 30.100.000 € επί της ουσίας αφορά μεταφορά του εν λόγω ποσού στο Τομεακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης, σχετικό με την ενίσχυση των επιχειρήσεων και την προστασία εργαζομένων σε πανελλαδικό επίπεδο λόγω της πανδημίας Covid19 και της οικονομικής κρίσης που επέφερε. Οι επιχειρήσεις στα Ιόνια Νησιά ενισχύθηκαν με πολλαπλάσιο ποσό.
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
Λόγω του ότι η κινητικότητα του ΕΣΠΑ και η απόδοσή του στις τοπικές οικονομίες εξαρτάται από πολλούς δικαιούχους φορείς, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προσφέρει τεχνική βοήθεια στις Δημοτικές Αρχές, μέσω του ΕΣΠΑ, για να μπορέσουν να ωριμάσουν μελέτες και να προωθήσουν όλες τις σχετικές διαδικασίες ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων τους από το ΕΣΠΑ και απορρόφησης των πόρων.
 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2023
Η υψηλή θέση (4η) στα συμβασιοποιημένα έργα (ποσοστό 132,5%), σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό στις δαπάνες έργων (67,3%), εξασφαλίζει την πλήρη απορρόφηση των πόρων του Προγράμματος 2014-20, μέχρι 31-12-2023.