ΤΑΒΜ: «Αυθαίρετες προτάσεις αναδιάρθρωσης με άγνωστες σε μας διαδικασίες»

ΤΑΒΜ: «Αυθαίρετες προτάσεις αναδιάρθρωσης με άγνωστες σε μας διαδικασίες»

Ψήφισμα της ΓΣ του Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (ΤΑΒΜ) για την απόφαση της Συγκλήτου του ΙΠ για την αναδιάρθρωση του χάρτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

19
Απριλίου / 2022

Καιροί χαλεποί για το δημόσιο Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα για τα περιφερειακά πανεπιστήμια, όπως φαίνεται και από την 21-02-2022 επιστολή της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τους Πρυτάνεις για την αναδιάρθρωση του χάρτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η επιστολή της Υπουργού, με προφανή στόχο τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις Τμημάτων, έθεσε 15 πολύ προβληματικά έως προσχηματικά κριτήρια, τα οποία υπολείπονται ακαδημαϊκής/επιστημονικής βάσης, αντιμετωπίζουν το δημόσιο Πανεπιστήμιο με όρους της αγοράς, συνδέονται με το εφεύρημα της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής που οδήγησε χιλιάδες μαθητές όχι στο δημόσιο Πανεπιστήμιο αλλά σε ιδιωτικά ιδρύματα, και αποτελούν συνέχεια πολυετών πολιτικών που απαξιώνουν, υποβαθμίζουν και συρρικνώνουν τα δημόσια Πανεπιστήμια, ιδιαίτερα τα περιφερειακά, όπως είναι το ΙΠ.

Η αυθαίρετη και σκόπιμα ασφυκτική προθεσμία της 31ης Μαρτίου 2022 προς τους πρυτάνεις για απαντήσεις επιβεβαιώνει ότι στόχος δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να είναι ο γόνιμος ακαδημαϊκός διάλογος. Τα παραπάνω έχουν καταδικαστεί μεταξύ άλλων και από την Ένωση Διδασκόντων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε πρόσφατο ψήφισμά της, καθώς και από αποφάσεις Συγκλήτων άλλων Πανεπιστημίων της χώρας.

Πληροφορηθήκαμε το πρόσφατο ψήφισμα– απάντηση της Συγκλήτου του ΙΠ, στο πρώτο μέρος του οποίου δηλώνεται ότι η Σύγκλητος στηρίζει τη συνέχιση της λειτουργίας του συνόλου των υφιστάμενων ακαδημαϊκών Τμημάτων ως διακριτών ακαδημαϊκών μονάδων.

Επίσης, σημειώνεται η συμμόρφωση των Τμημάτων του ΙΠ με θεσπισμένα πρότυπα ποιότητας (το ΤΑΒΜ μάλιστα είχε μια από τις καλύτερες αξιολογήσεις πανελλαδικά) και τονίζονται η μοναδικότητα, η διεπιστημονικότητα, η σύνδεση θεωρητικών και τεχνολογικών σπουδών, η έμφαση στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και η διεθνής αναγνωρισιμότητα, σημεία τα οποία το ΤΑΒΜ (και όχι μόνο) σαφώς και υπερκαλύπτει.

Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του ψηφίσματος της Συγκλήτου, όπου παρατίθενται επιμέρους αποφάσεις των Τμημάτων του ΙΠ, ορισμένες από τις οποίες περιέχουν αυθαίρετες προτάσεις δημιουργίας νέων Τμημάτων και νέων Σχολών εντός του Ιδρύματος, καθώς και υποδείξεις για απορρόφηση ή συγχώνευση άλλων Τμημάτων ακόμη και από άλλα Πανεπιστήμια της χώρας.

Οι αντιεπιστημονικές, αντιδεοντολογικές και επικίνδυνες αυτές θέσεις προέκυψαν από άγνωστες σε εμάς διαδικασίες, δεδομένου ότι ανοικτός ακαδημαϊκός διάλογος με τέτοια θέματα και με τη συμμετοχή όλων δεν έγινε.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν έπαιξαν ρόλο οι incognito, intra muros και άνευ επίσημης ατζέντας επισκέψεις ανθρώπων του Υπουργείου στο ΙΠ, με κατ’ επιλογή προσκεκλημένους και συμμετέχοντες, με ειδοποιήσεις της τελευταίας στιγμής, χωρίς τήρηση πρακτικών. Τονίζουμε εμφατικά ότι τέτοιες προτάσεις αφήνουν περιθώρια στο Υπουργείο να τις υιοθετήσει και να «συμφωνήσει» με καταργήσεις Σχολών και δημιουργία νέων, αλλά και με συγχωνεύσεις και απορροφήσεις στο ΙΠ.

Εφιστούμε την προσοχή στα μέλη της Συγκλήτου και σημειώνουμε ότι η ευθύνη των θεσμικών οργάνων του ΙΠ, πρωτίστως της πρυτανικής αρχής, για τη διαχείριση της όλης κατάστασης είναι πολύ μεγάλη.

Η Συνέλευση του ΤΑΒΜ καλεί το σύνολο της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, ιδιαίτερα την πρυτανική αρχή και τα θεσμικά όργανα που έχουν την ευθύνη της ορθής και εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος, να απόσχουν και να αποτρέψουν τέτοιες εξαιρετικά επικίνδυνες για το ΙΠ και το δημόσιο Πανεπιστήμιο πρακτικές, καθώς και να στηρίξουν ουσιαστικά και δυναμικά τα αυτονόητα: τη συνέχιση της λειτουργίας του συνόλου των υφιστάμενων ακαδημαϊκών Τμημάτων του ΙΠ ως διακριτών ακαδημαϊκών μονάδων, την προστασία και την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα του ελληνικού πανεπιστημίου, ιδιαίτερα των περιφερειακών Ιδρυμάτων, καθώς και την περαιτέρω ποιοτική πορεία, εξέλιξη και πρόοδο κάθε Τμήματος και Σχολής του ΙΠ στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, της διαφάνειας, του αλληλοσεβασμού και της συναδελφικότητας.