Σύσσωμα αντίθετος σε κατάργηση τμημάτων ο Σύλλογος Προσωπικού του Ιονίου Πανεπιστημίου

Σύσσωμα αντίθετος σε κατάργηση τμημάτων ο Σύλλογος Προσωπικού του Ιονίου Πανεπιστημίου

Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων του Ιονίου Πανεπιστημίου:

18
Απριλίου / 2022

Στο πλαίσιο της επιχείρησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για την επικείμενη αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας και βάσει της από 21/2/2022 επιστολής της Υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως, σύμφωνα με την οποία ζητείται από τα ΑΕΙ της χώρας η υποβολή πρότασης-σχεδίου, απαντώντας σε συγκεκριμένα ερωτήματα για την αναδιάρθρωσή τους, ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του Ιονίου Πανεπιστημίου διαχωρίζει ανοικτά τη θέση του και εκφράζει τη διαμαρτυρία του στο ενδεχόμενο κατάργησης - συγχώνευσης ακαδημαϊκών Τμημάτων, δηλώνοντας τα παρακάτω:

Εάν πραγματικά ο σχεδιασμός του Υπουργείου είχε ως στόχο την αναβάθμιση της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, τότε δεν θα είχε εκ των προτέρων ορίσει ότι, για να επιτευχθεί αυτό, προϋποθέτει μόνο την κατάργηση-συγχώνευση πενήντα περίπου ακαδημαϊκών Τμημάτων, πριν ακόμη μάλιστα λάβει τις προτάσεις των ίδιων των Πανεπιστημίων. Πώς είναι δυνατό να δεχθεί κανείς την προεξοφλημένη απόφαση μιας διαδικασίας πριν ακόμη αυτή πραγματοποιηθεί;!

Είναι προφανές ότι οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί και ότι η διαδικασία αυτή γίνεται εντελώς προσχηματικά, με σκοπό να μεταφερθεί το βάρος των αποφάσεων του Υπουργείου στα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ.

Η ενδεχόμενη κατάργηση Τμημάτων θα έχει ως αποτέλεσμα:

Α) την ώθηση στην ανεργία εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτά με διάφορες εργασιακές σχέσεις (συμβασιούχοι διδάσκοντες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, συμβασιούχοι διοικητικού έργου, ωρομίσθιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ακόμα και για μέλη ΔΕΠ, για μονίμους ή αορίστου χρόνου διοικητικούς υπαλλήλους δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα χάσουν τη δουλειά τους) και

Β) την έξοδο των αποφοίτων του Ιδρύματος στην αγορά εργασίας με πτυχία χωρίς αντίκρισμα καθώς και την υποθήκευση του μέλλοντος των αυριανών επιστημόνων. Ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης, ο «εξορθολογισμός», όπως παλαιότερα το «σχέδιο Αθηνά», δεν έχουν καμία σχέση με την ακαδημαϊκή ικανότητα  των Πανεπιστημιακών σπουδών, την κατανομή, δομή και λειτουργία των Πανεπιστημίων ώστε να προωθείται απρόσκοπτα η επιστήμη και η έρευνα, ή την παραγωγή επιστημόνων με στέρεα επιστημονικά εφόδια και πραγματικά άξια και «βαριά» πτυχία, αλλά έχει να κάνει με τον περιορισμό της κρατικής χρηματοδότησης.

Για εμάς, ο όρος ‘ενίσχυση της ποιότητας σπουδών’ στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση προϋποθέτει τα εξής:

  1. Συνεχή ενίσχυση των υποδομών των ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Πανεπιστημίων εν γένει.
  2. Αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, σύμφωνα με τις εξελίξεις της επιστήμης και τις σύγχρονες απαιτήσεις.
  3. Ενίσχυση του προσωπικού (εκπαιδευτικού και διοικητικού) των Πανεπιστημίων.
Οι παραπάνω επιλογές  όμως απαιτούν και αύξηση στη χρηματοδότηση για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ. Το Υπουργείο Παιδείας είναι προφανές ότι επέλεξε την αναβάθμιση με… εκπτώσεις, δηλαδή τη μείωση των δαπανών για τη μόρφωση των παιδιών μας. Πώς αλλιώς να ερμηνεύσει κανείς την επιλογή του Υπουργείου για μείωση των ακαδημαϊκών Τμημάτων, άρα και του αριθμού των σπουδαστών της χώρας στα Δημόσια Πανεπιστήμια;! Μάλιστα, το Υπουργείο έχει εξασφαλίσει ήδη ότι τα ακαδημαϊκά Τμήματα θα μείνουν άδεια με τον Ν. 4777, την Τράπεζα Θεμάτων και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), η περσινή εφαρμογή των οποίων οδήγησε σε 35.000 φοιτητές λιγότερους από τη μια χρονιά στην άλλη.

Επιπλέον, δε διστάζει να εξετάσει κλεισίματα-συγχωνεύσεις Τμημάτων που έχουν ήδη αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), δηλαδή, όταν δεν τους εξυπηρετούν τα δικά τους τα εργαλεία, απλώς δεν τα υπολογίζουν.

Τελικά, που αποβλέπει όλος αυτός ο σχεδιασμός; Μήπως στο να δώσει χώρο στην προώθηση της ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα; Στο να ελαχιστοποιήσει τις δυνατότητες για σπουδές για τα παιδιά τα οποία προέρχονται από λιγότερο προνομιούχα περιβάλλοντα, όταν μάλιστα αυτό συμβαίνει σε μια εποχή που η μέση οικογένεια δυσκολεύεται να καλύψει βασικές ανάγκες;

Καλούμαστε για άλλη μια φορά να υπερασπίσουμε το Δημόσιο και Δωρεάν χαρακτήρα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Καλούμαστε να υπερασπίσουμε το δικαίωμα του λαού να σπουδάζει τα παιδιά του, να προσβλέπει σε ένα καλύτερο μέλλον.

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου πιθανόν να βλάψει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο ρόλος του οποίου με την παρουσία του στα Ιόνια νησιά καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στην οικονομική και πολιτιστική της ανάπτυξη. Επιπλέον, αποτελεί ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που έχει αναδειχθεί σε ένα σημαντικό θεσμό στοχασμού και δημιουργίας κουλτούρας για τη σύγχρονη Επτανησιακή κοινωνία, καθώς βρίσκεται σε εγρήγορση για μια διαρκή αναβάθμιση στη ποιότητα διδασκαλίας και στην αποτελεσματική μάθηση, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και σε διεθνώς αναγνωρίσιμα κριτήρια ποιότητας.

ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ Ή ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε την πανεπιστημιακή κοινότητα σε κοινή συστράτευση για την προάσπιση της υπόστασης και της ακεραιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Καλούμε επίσηςτους Επτανήσιους πολίτες, την Περιφερειακή Αρχή, τους Δήμους και όλους τους κοινωνικούς φορείς να αντιταχθούν στο ενδεχόμενο κατάργησης Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΥΣΣΩΜΑ ΑΝΤΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙ Ή ΘΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΕΙ ΤΜΗΜΑ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ. Η οποιαδήποτε απόπειρα κατάργησης ή συγχώνευσης τμημάτων θα σημάνει την αφετηρία αγώνων από την ακαδημαϊκή μας κοινότητα.