Ενημέρωση της τοπικής οργάνωσης ΝΔ για τα θέματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Ενημέρωση της τοπικής οργάνωσης ΝΔ για τα θέματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Ο πρόεδρος του οικονομικού Επιμελητηρίου ενημέρωσε την αντιπροσωπεία της ΔΕΕΠ για μια σειρά θεμάτων

15
Απριλίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Αντιπροσωπεία της ΔΕΕΠ Κέρκυρας της Ν.Δ. αποτελούμενη από τον υπεύθυνο τομέα  Οικονομίας Γιώργο Σαμλίδη, την Γραμματέα Βασιλική Ζάχου-Σπάτουλα, τον υπεύθυνο Εργαζομένων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα Παναγιώτη Καλόγερο, συναντήθηκε το προηγούμενο διάστημα   με τον  Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Τμήματος Ιονίων Νήσων Γιώργο Νίνο  και τον Οικονομικό Επόπτη Μιχάλη Μουζακίτη.

Ο πρόεδρος του οικονομικού Επιμελητηρίου ενημέρωσε την αντιπροσωπεία της ΔΕΕΠ για μια σειρά θεμάτων τα κυριότερα εξ αυτών είναι:

Η ανάγκη οικονομικής αυτοτέλειας των Περιφερειακών Επιμελητηρίων.
Αξιοποίηση της γνώσης και εμπειρίας μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου από τους ΟΤΑ, Α’ & Β’ Βαθμού με υποχρεωτική τη συμμετοχή τους ως μέλη επιτροπών αξιολογήσεων έργων όπως και οργανισμών.
Μέρος του παράβολου που κρατείται βάσει τιμολογίων επιχειρήσεων, θα μπορούσε να αποδίδεται από τις Επιχειρήσεις στο Οικονομικό Επιμελητήριο, Περιφερειακά τμήματα.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας όλος ο κλάδος εργάστηκε επιπλέον και αξιοποίησε όλα τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που δημιούργησε η κυβέρνηση, χρηματοδοτήθηκαν  οι επιχειρήσεις, εξασφάλισαν ρευστότητα που ήταν άκρως απαραίτητη εκείνη τη δύσκολη περίοδο ώστε να παραμείνουν ¨ζωντανές΄΄.

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστούν οι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας των μελών, χωρίς π.χ. διαδικασίες απρογραμμάτιστων εργασιών.

Σε επίπεδο Εθνικής Οικονομίας τονίστηκαν οι επιπτώσεις της εισαγόμενης ακρίβειας. Στο μείζων θέμα των τιμών καυσίμων προτάθηκε η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, φόρος που αποτελεί τα 2/3 της τελικής τιμής. Μία τέτοια κυβερνητική επιλογή θα μπορούσε να επιφέρει σχετική αποκλιμάκωση τιμών, με πολλαπλασιαστικά οφέλη στην παραγωγική μηχανή της Ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΔΕΕΠ, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου επεσήμανε ότι η ΔΕΕΠ της Ν.Δ. είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος πολιτικού φορέα  που συναντήθηκε μαζί τους προκειμένου να ακούσει και να προωθήσει τις προτάσεις αλλά και τα προβλήματα του κλάδου.

Η αντιπροσωπεία της ΔΕΕΠ αφού ολοκληρώθηκε  η συνάντηση ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Τμήματος Ιονίων Νήσων, για την πλήρη ενημέρωση που αφορά στις προτάσεις αλλά και τις αγωνίες των Οικονομολόγων σε τοπικό αλλά και Εθνικό επίπεδο. Ο Υπεύθυνος Τομέα Οικονομικών Γιώργος Σαμλίδης τόνισε δε ότι όλα τα θέματα που αφορούν στο Οικονομικό επιμελητήριο  θα προωθηθούν στους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, ώστε να φροντίσουν για την επίλυση τους.