Με σεισμογράφους στο έργο «Τηλέμαχος» το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Με σεισμογράφους στο έργο «Τηλέμαχος» το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Δημιουργείται ένα πολύ πυκνό δίκτυο καταγραφικών που επιτρέπει την βέλτιστη μελέτη σεισμικής διέργερσης εδαφών και κρίσιμων υποδομών

28
Μαρτίου / 2022

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο έργο Τηλέμαχος με εταίρους τους Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014- 2020.

Στο πλαίσιο του έργου το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει αναλάβει τη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος για την βέλτιστη διαχείριση κρίσεων σε περιπτώσεις σεισμού. 

Επιπρόσθετα, μέσω του έργου, αγοράστηκε σύγχρονος εξοπλισμός που εμπλουτίζει και βελτιώνει το εθνικό δίκτυο παρακολούθησης σεισμικής επικινδυνότητας. Επιπλέον, αναπτύχθηκε από το εργαστήριο Υπολογιστικής Μοντελοποίησης του Ιονίου Πανεπιστημίου καινοτόμο υλικό και λογισμικό σεισμογράφων χαμηλού κόστους.

Οι σεισμογράφοι χαμηλού κόστους επιτυγχάνουν για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο τη δημιουργία ενός πολύ πυκνού δικτύου καταγραφικών που επιτρέπει την βέλτιστη μελέτη σεισμικής διέργερσης εδαφών και κρίσιμων υποδομών