Τέλος Μαρτίου η επιλογή εργολάβου για Πέραμα, Αγ. Δέκα, Σταυρό και Βιρό

Τέλος Μαρτίου η επιλογή εργολάβου για Πέραμα, Αγ. Δέκα, Σταυρό και Βιρό

Άφαντα ακόμη τα 15 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης για έργα αποκατάστασης των καταστροφών του Μπάλλου

10
Μαρτίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Την διαδικασία για την αποκατάσταση της βατότητας μέρος του οδικού δικτύου της Κέρκυρας που υπέστη σημαντικές καταστροφές μετά την θεομηνία που έπληξε την Κέρκυρα,στις 14-10-2021, εκκινεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μέσω της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.

Όπως τόνισε στην «Ε» ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Τεχνικών Έργων Μανώλης Ορφανουδάκης, οι παρεμβάσεις που προβλέπονται να γίνουν με το 1,5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από το ΠΔΕ αφορούν τις περιοχές Πέραμα (σημεία Αύρα, Αίολος, Καρίνα), Αγίους Δέκα, Σταυρό και Βιρό.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ , 32Α και 26 παρ.6 του Ν.4412/2016, ως επείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών από θεομηνία, θα διενεργηθεί στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας επί της οδού Σαμάρα 13, στις 22 Μαρτίου στις 10 π.μ. μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων «SUPERIOR PC IKE»,  «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και «Γιάννης Γαλάνης».

Χαρακτηριστικά του έργου       

Αντικείμενο του έργου αποτελεί  η εκτέλεση όλων των επειγόντων αναγκαίων έργων για την αποκατάσταση των υποδομών, ώστε να καταστούν λειτουργικές μετά τις βλάβες που υπέστησαν από τον Μπάλλο, εξαιτίας του οποίου η μέση και νότια Κέρκυρα κηρύχτηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Οι εργασίες αφορούν σε καθαρισμούς και αποκατάσταση αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και φρεατίων, καθαρισμούς αποδεκτών, άρσεις καταπτώσεων, αντιστήριξη πρανών, ανακατασκευή τεχνικών έργων που αστόχησαν, καθαρισμούς οδοστρωμάτων, ανακατασκευή τμημάτων οδοστρωμάτων.

Περιλαμβάνονται επίσης παρεμβάσεις για την επίτευξη της ασφαλούς βατότητας (κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων ασφάλτου και ασφαλτοταπήτων, αντιμετώπιση λακκουβών και καθιζήσεων, βελτίωση κλίσεων κλπ) αλλά και οι απαιτούμενες επεμβάσεις για την επαναφορά στην ικανοποιητική λειτουργία των συνοδών αντιπλημμυρικών έργων και την αποκατάσταση υφισταμένων ή κατασκευή νέων αναγκαίων συνοδών τεχνικών έργων (γέφυρες, τάφροι, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης, κράσπεδα και ρείθρα, πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων, καθαρισμός- αποκατάσταση τάφρων και οχετών απορροής ομβρίων κλπ). Επιπλέον περιλαμβάνει αναγκαίες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας (στηθαία ασφαλείας, διαγραμμίσεις κλπ) όπου έχουν φθαρεί ή παρασυρθεί.

Άφαντα ακόμη τα 15 εκατ. ευρώ     

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως ο κύριος όγκος των έργων για την αποκατάσταση των υποδομών αναμένονται να γίνουν με τα 15 εκατ. ευρώ που έχει αιτηθεί η ΠΙΝ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ωστόσο παρότι έχουν παρέλθει έξι μήνες από την θεομηνία του Οκτωβρίου δεν έχει εισέλθει ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα αυτά στα ταμεία της Περιφέρειας και η μόνη έκτακτη επιχορήγηση που δόθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό, ύψους  500.000 ευρώ, προήλθε από το Υπουργείο Εσωτερικών τον περασμένο Νοέμβριο.
 

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ