Πέμπτη 22.02.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης επί της οδού Ιάσονος και Σωσίπατρου

ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
31 Ιανουαρίου 2022 / 15:09

Η αντικατάσταση αφορά τμήμα συνολικού μήκους 340m

ΚΕΡΚΥΡΑ. Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του έργου "Αντικατάσταση Αγωγού Ύδρευσης επί της οδού Ιάσονος και Σωσίπατρου" συνολικού προϋπολογισμού 33.973 ευρώ.

Ο υφιστάμενος αγωγός είναι πεπαλαιωμένος με αποτέλεσμα τη συχνή εμφάνιση βλαβών. Η αντικατάσταση αφορά τμήμα συνολικού μήκους 340m, με τοποθέτηση αγωγού πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς HDPE 100.

Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εξόδων της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. «Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης πόλης Κέρκυρας».

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι το χρονικό διάστημα των τριών μηνών από την  υπογραφή της.

Στην μελέτη δεν περιλαμβάνεται η ασφαλτική αποκατάσταση, καθώς το έργο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, οι οποίες και θα αναλάβουν την ασφαλτόστρωση της συγκεκριμένης οδού.

O νέος αγωγός θα τοποθετηθεί παραπλεύρως του υφιστάμενου.

Επιπλέον, θα κατασκευαστούν νέες ιδιωτικές συνδέσεις και όπου χρειαστεί και δεν είναι δυνατή η διατήρησή τους, θα αντικατασταθούν τα φρεάτια των ιδιωτικών συνδέσεων.