Στάση εργασίας στο Δημόσιο από τις 12:00, την Τετάρτη

Στάση εργασίας στο Δημόσιο από τις 12:00, την Τετάρτη

Aποφάσισε να κηρύξει στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Κέρκυρας την Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022, από 12:00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου

25
Ιανουαρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου 2022, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Κέρκυρας, και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ., αποφάσισε να κηρύξει στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Κέρκυρας την Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022, από 12:00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν στην κινητοποίηση που οργανώνεται από το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ και τα σωματεία του Νομού, για την ανάδειξη των ζητημάτων της Υγείας.