Το νέο Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ιονίων Νήσων

Το νέο Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ιονίων Νήσων

Συγκρότηση σε σώμα της Τοπικής Διοίκησης του 16ου Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητήριου

19
Ιανουαρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η νέα Τοπική Διοίκηση του 16ου ΠΤ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας μετά από την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων των επαναληπτικών  εκλογών της 19ης Δεκεμβρίου 2021 συγκροτήθηκε σε σώμα στην υπ’αριθμ 1/ 18.01.2022 συνεδρίαση ως εξής:
 
Πρόεδρος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΝΟΣ
Αντιπρόεδρος: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
Γ. Γραμματέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ
Οικονομικός Επόπτης:ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
Μέλη:  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΗΣ
           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ