Πτήσεις

8/9/10 Αυγούστου 2020

08
Aυγούστου / 2020

Σάββατο 8.8.20
Κέρκυρα - Αθήνα: Aegean: 11:25, 18:00,  Sky Express: 08:45, 21:15
Αθήνα - Κέρκυρα: Aegean: 09:50, 16:25,  Sky Express: 07:00, 19:30
Κέρκυρα - Θεσσαλονίκη: Aegean: 11:25, 18:00,  Sky Express: 08:45, 21:15
Θεσσαλονίκη - Κέρκυρα: Aegean: 06:10, 07:10, 08:10, 08:35, 11:30, 14:55, 17:30
 
Κυριακή 9.8.20
Κέρκυρα - Αθήνα: Aegean: 11:25, 18:00,  Sky Express: 18:30, 21:15
Αθήνα - Κέρκυρα: Aegean: 09:50, 16:25,  Sky Express: 10:00, 19:30
Κέρκυρα - Θεσσαλονίκη: Aegean: 11:25, 18:00,  Sky Express: 18:30
Θεσσαλονίκη - Κέρκυρα: Aegean: 06:10, 11:30, 14:55, 20:55
 
Δευτέρα 10.8.20
Κέρκυρα - Αθήνα: Aegean: 11:25, 18:00, Sky Express: 08:45, 17:20
Αθήνα - Κέρκυρα: Aegean: 09:50, 16:25, Sky Express: 07:00, 12:40
Κέρκυρα - Θεσσαλονίκη: Sky Express: 14:20
Θεσσαλονίκη - Κέρκυρα: Sky Express: 15:50