Ποιοι ανέλαβαν αρμοδιότητες στη ΔΗΜ.Τ.Ο Μέσης Κέρκυρας

Ποιοι ανέλαβαν αρμοδιότητες στη ΔΗΜ.Τ.Ο Μέσης Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η ΔΗΜ.Τ.Ο Μέσης Κέρκυρας μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές πραγματοποίησε

15
Ιανουαρίου / 2022

τις πρώτες της συνεδριάσεις, με σκοπό τη σύσταση σε σώμα και την κατανομή αρμοδιοτήτων.

Ο νέος πρόεδρος της οργάνωσης Χαραλαμπόπουλος Γεράσιμος (Μάκης) ανέθεσε τις εξής αρμοδιότητες και καθήκοντα στους κάτωθι εκλεγμένους:

Όρισε Α’ Αντιπρόεδρο τον κ. Καλούση Κωνσταντίνο.

Όρισε ως Γραμματέα της οργάνωσης τον κ. Κατέχη Ιωάννη.

Επίσης, θεματικοί τομείς δόθηκαν ως ακολούθως:

Ταμίας της οργάνωσης & Τομεάρχης Εκλογικής ετοιμότητας: κ. Κόκολα Ευγενία.

Στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας: κ. Άνθη Νικόλαο.

Εργαζόμενων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα: κ. Βασιλάκη Νίκο

Παραγωγικών και επιστημονικών φορέων: κ. Κόλλα Κώστια

Τοπικής Αυτοδιοίκησης: κ. Πανάρετου Αθανασία

Οικογενειακής πολιτικής και ισότητας φύλων: κ. Μάνεση Αναστασία

Τομέας Υγείας: κ. Μάστορα Σπυρίδωνα

Αθλητικός τομέας: κ. Στραβοράβδη Κωνσταντίνο

Τομέας Πολιτισμού: κ. Καραγιάννη Βασίλειο

Τομέας τουρισμού: κ. Ερίτσου Μαρία-Σοφία