Δημοπρασία γραφείου τουρισμού στον ΟΛΚΕ

Δημοπρασία γραφείου τουρισμού στον ΟΛΚΕ

Τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος τα 1.250 ευρώ.

04
Ιανουαρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δημόσιος  Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση για τρία έτη θα διενεργηθεί την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 και  ώρα  12:00 π.μ. στα γραφεία του ΟΛΚΕ. Η δημοπρασία αφορά ένα γραφείο, με στοιχεία Γ2 εμβαδού 5,60, που βρίσκεται στο ισόγειο του Επιβατικού Σταθμού Εξωτερικού του Νέου Λιμένα Κερκύρας, ως Γραφείο Γενικού Τουρισμού

Τιμή εκκίνησης  του  μηνιαίου μισθώματος ορίζεται  το  ποσόν  των  ΧΙΛΙΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (1.250 €)  μηνιαίως.
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 104/2022 διακήρυξης. Αντίγραφο  της διακήρυξης  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΛΚΕ ΑΕ. www.corfuport.gr  (Πληροφορίες στα τηλ.: 2661045551 - 2661036183).