Υπολειτουργούν τα περιφερειακά γιατρεία, καταγγέλουν οκτώ πρόεδροι κοινοτήτων της Μέσης Κέρκυρας

Υπολειτουργούν τα περιφερειακά γιατρεία, καταγγέλουν οκτώ πρόεδροι κοινοτήτων της Μέσης Κέρκυρας

Μετακινούνται οι γιατροί λόγω αυξημένων αναγκών στο νοσοκομείο και τα εμβολιαστικά Κέντρα κι έτσι ξεμένουν τα περιφερειακά γιατρεία. Η επιστολή:

20
Δεκεμβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τα περιφερειακά ιατρεία τών κοινοτήτων μας, υπο λειτουργουν  τους τελευταίους μήνες, λόγω τών συνεχών μετακινήσεων τών γενικών ιατρών, που υπηρετούν στά ιατρεία, είτε στο νοσοκομείο, είτε στά εμβολιαστικά κέντρα του νομού. 

Το τελευταίο μήνα έχει ανασταλεί η λειτουργία του περιφερειακου ιατρείου Καστελλανων Μεσης και των όμορων κοινοτήτων λόγω μετακίνησης τών Υπηρετούντων ιατρών στο νοσοκομείο και εμβολιαστικά κέντρα μέ αποτέλεσμα, οι ηλικιωμένοι ασθενείς, είτε νά Στοιβαζονται, εν μέσω πανδημίας, περιμένοντας υπομονετικά νά εξυπηρετηθούν από τους ιατρούς στο μισό χρόνο από ότι προ των μετακινήσεων, είτε νά απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα, δεδομένου ότι έχουν κλείσει τά τακτικά εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου. 

Σέ μιά περίοδο που όλοι οι ειδικοί επισημαίνουν τη θεμελιώδη σημασία του οικογενειακού  ιατρού και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, μέ τίς παραπάνω ενέργειες μετακινήσεις, όχι μόνο υποβαθμίζεται η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προς τους κατοίκους, αλλά Ελλοχεύει ο κίνδυνος εξαιτίας της ελλιπής ιατρικής παρακολούθησης την επιβάρυνση τής υγείας τών αρρώστων με χρόνια νοσήματα. 
Παρακαλούμε για της απαιτούμενες ενέργειες τών αρμόδιων υγειονομικών αρχών για  την επίλυση του Οξυτατου προβληματος. 

Μετά τιμής  
οι πρόεδροι κοινοτήτων 

Καλαφατιώνων Μπράτος Σπύρος
Καστελλάνων Μέσης  Πανάρετου Αθανασία                                                                  Κουραμάδων               Γραμμένος Σπύρος 
Αγίου Προκοπίου         Τζώρα  Μαρία
Σιναράδων                   Γραμμένος Νικόλαος
Πέλεκα                          Μαρτίνης  Αλέξανδρος
Βαρυπατάδων               Μοκιάτος  Σπύρος
Καμάρας                        Βαρότσης Σπύρος