Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρ. Κέρκυρας στις 21/12 με τηλεδιάσκεψη

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρ. Κέρκυρας στις 21/12 με τηλεδιάσκεψη

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με τηλεδιάσκεψη θα γίνει η τελευταία συνεδρίαση του έτους για το δημοτικό συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας στις 21 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00. Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).

20
Δεκεμβρίου / 2021

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης
 
1. Έγκριση της δωρεάν παραχωρήσεως της χρήσεως της Αίθουσας της Ιονίου Βουλής για την πραγματοποίηση έκθεσης από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

2. Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

3. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 22-184/4.11.2021 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στο έργο «IRC – HERMES (InteRegional culture Management e- System) του Προγράμματος Βαλκανικής – Μεσογείου (Balkan Mediterranean) 2014 – 2020 με κωδικό ΣΑΕΠ 6226 & ΣΑ 2018ΕΠ62260001) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

4. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 17-149/26.8.2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον ορισμό του υπευθύνου λογαριασμού για το έργο «Joint Urban Measures for creative players (JUMP)» με ΣΑΕΠ 2019ΕΠ32260001 του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V/A «Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020», λόγω αντικατάστασης εναρίθμου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

5. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2-13/7-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΓΝ646ΜΓ2Α-8ΝΒ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Αποδοχής Χρηματοδότησης καθώς και 2. Συμπλήρωση της υπ’αρίθ.22-180/4-11-2021 (ΑΔΑ:6H2Φ46ΜΓ2Α-Γ6Ο) περί Ορισμού Υπευθύνου Λογαριασμού για το Έργο «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών Δήμου Κέρκυρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5045778, ΣΑΕΠ 2019ΣΕ15510024 και ΣΑ Ε1551 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

6. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 8-197/4-4-2018 (ΑΔΑ: 966ΞΩΕΑ-ΝΧ5) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Αποδοχής Χρηματοδότησης καθώς και 2. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 25-193/7-12-2021 (ΑΔΑ: 99ΜΡ46ΜΓ2Α-ΘΨ8) περί ορισμού Υπευθύνου Λογαριασμού  για το Έργο «Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Γιαλλινά στην Κέρκυρα» με Κωδικό ΟΠΣ 5007831, ΣΑΕΠ0221 και ΣΑ2018ΕΠ02210013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

7. Παραχώρηση χρήσης χώρων του 6ου Γυμνασίου Κέρκυρας στον Καλλιτεχνικό Σύλλογο ΜΕΤΡΟΝ, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 17:00-18:30, για πρόβες (Απόφαση 9-3/6.12.2021 Δ.Ε.Π.) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).

8. Παραχώρηση χρήσης ανοικτού γηπέδου του 6ου Γυμνασίου στον Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για προπονήσεις (Απόφαση 9-4/6.12.2021 Δ.Ε.Π.) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).

9. Παραχώρηση χρήσης ανοικτού γηπέδου μπάσκετ του 1ου-5ου Γυμνασίου Κέρκυρας στον ΙΟΝΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ, κάθε Σάββατο και Κυριακή 10:00-12:00 και Τετάρτη και Πέμπτη 17:00-18:00, για προπονήσεις της ομάδας (Απόφαση 9-5/6.12.2021 Δ.Ε.Π.) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).

10. Παραχώρηση χρήσης ανοικτού γηπέδου μπάσκετ του 3ου-4ου Γυμνασίου Κέρκυρας, στο Αθλητικό Σωματείο "ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ", κάθε Σάββατο 10:00-12:00 και Δευτέρα  έως Παρασκευή 17:00-21:00, για προπονήσεις της ομάδας (Απόφαση 9-6/6.12.2021 Δ.Ε.Π.) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).

11. Παραχώρηση χρήσης ανοικτού γηπέδου μπάσκετ του 6ου Γυμνασίου Κέρκυρας, στον ΚΕΚΡΥΡΑΪΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ", κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή μεταξύ 16.00-17.00 για προπονήσεις της ομάδας (Απόφαση 9-7/6.12.2021 Δ.Ε.Π.) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).

12. Παραχώρηση ανοικτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης του 2ου ΓΕΛ Κέρκυρας, από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη από 19:15 -20:30 στον Α.Ο. ΣΧΕΡΙΑ, για προπονήσεις της ομάδας (Απόφαση 9-9/6.12.2021 Δ.Ε.Π.) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).

13. Παραχώρηση εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σχολείου Άφρας, για μορφωτικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή, 17:00-18:00 στο τμήμα παιδικής χορωδίας, 18:00-19:00 στο παιδικό τμήμα παραδοσιακών χορών & 19:00-20:00 στο τμήμα Παραδοσιακών χορών για ενήλικες (Απόφαση 9-10/6.12.2021 Δ.Ε.Π.) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).

14. Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 7ου Δημοτικού Σχολείου, για πραγματοποίηση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών (ΒLS), για το διήμερο 23-24 Οκτωβρίου 2021" (Απόφαση 9-11/6.12.2021 Δ.Ε.Π.) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).

15. Παραχώρηση αιθουσών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας, για τις 10-11 & 12 Δεκεμβρίου 2021, για διεξαγωγή εξετάσεων DELF του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας (Απόφαση 9-12/6.12.2021 Δ.Ε.Π.) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).

16. Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Μαντουκιού Κέρκυρας για την πραγματοποίηση βιωματικού θεατρικού σεμιναρίου και βιωματικού θεατρικού εργαστηρίου σε συνεργασία με την ΔΗΜΟΠ ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ (Απόφαση 9-13/6.12.2021 Δ.Ε.Π.) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).

17. Κατανομή ποσού από την Β΄ δόση 2021, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων" (Απόφαση 10-1/15.12.2021 Δ.Ε.Π.) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).

18. Έγκριση της παράτασης λειτουργίας του Συνδέσμου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Κέρκυρας – ΣΥ.Π.Α.Π. (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Σπυρίδων Μωραίτης).

19. Διατύπωση γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας από την εταιρεία «Μιχαλάς Παύλος Κόλιν – Μιχαλάς Στέφανος – EALES ANGELA O.E.» στην περιοχή «Γρόττα Παλαιοκαστρίτσας» ΔΕ Κέρκυρας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

20. Διατύπωση γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας από κ. Σπυρίδωνα Αυλωνίτη  στην περιοχή Κομμένο ΔΕ Κερκυραίων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

21. Διατύπωση γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας από τον κ. Μάζη Σπυρίδωνα  στην περιοχή «Άγιος Πέτρος Παλαιοκαστρίτσας» ΔΕ Κέρκυρας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

22. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής που προβλέπεται από το Γενικό Κανονισμό Λιμένα 20 (ΦΕΚ 1929/τ. Β’/2018) (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

23. Αποδοχή παραιτήσεως του κ. Κωνσταντίνου Κοντοστάνου από Μέλος της Δημοτικής Μονάδας Πρόληψης. Ορισμός νέου Μέλους (ΔΗ.ΜΟ.Π.). (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω των άμεσων υποχρεώσεων που πρέπει να καλυφθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου μας, πριν την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους 2021.