New timetable for ΄Evdokia΄ ferry service to Diapontia Islands

New timetable for ΄Evdokia΄ ferry service to Diapontia Islands

CORFU. Revised schedule for the ferry services to Erikoussa, Mathraki and Othoni with the ΄Evdokia΄.

02
Δεκεμβρίου / 2021

The Deputy Mayor for Othoni Mimis Katehis announced the revised schedule:

Tuesday
Corfu-Erikoussa-Mathraki-Othoni-Corfu

Thursday
Corfu-Erikoussa-Othoni-Mathraki-Corfu

Sunday
Corfu-Erikoussa-Mathraki-Othoni-Corfu

The departure time from Corfu remains at 18:30.