Αναρτήθηκαν οι πίνακες Β’ φάσης της ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid19

Αναρτήθηκαν οι πίνακες Β’ φάσης της ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid19

Εγκρίθηκαν μία στις τρεις αιτήσεις - συνολικά 2.3ΟΟ επιχειρήσεις

18
Νοεμβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου υπέγραψε σήμερα την Τετάρτη 17/11 το πρακτικό για τις νέες χρηματοδοτήσεις μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid19 ύψους 16.000.000,00.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Ανταγωνιστικότητας Γ. Στασινόπουλος δηλώνει:

Συνολικά μετά και τη Β’ φάση υπολογίζεται να ωφεληθούν πάνω από 2300 επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το ⅓ των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που υπέβαλαν αίτηση, ποσοστό κατά πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο πρόγραμμα άλλων Περιφερειών.
 
Μετά από μεθοδική και σκληρή δουλειά, άμεσα διασφαλίζουμε το σύνολο των χρημάτων, ώστε να υπογραφεί η απόφαση ένταξης των 1247 επιπλέον επιχειρήσεων. Μετά την απόφαση αυτή θα μπορούν να υποβάλλουν στον Ειδικού Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ) αίτηση για την καταβολή της επιχορήγησης.
 
Θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο των εργαζομένων του ΕΦΕΠΑΕ για την αμεσότητα του και την αγαστή συνεργασία.
 
Θέλω να ευχαριστήσω την Γενική Διευθύντρια της Διαχειριστικής κ. Μάγδα Πετροπούλου και ιδιαίτερα τον Προϊστάμενο ΠΕΠ και αναπληρωτή Διευθυντή κ. Βασίλη Αϊβαλή.
 
Είμαστε σε συνεχή και καθημερινή επικοινωνία και διαπιστώνουμε ότι ο φορέας είναι έτοιμος, μετά την απόφαση ένταξης από την Περιφερειάρχη μας, να δεχτεί τα αιτήματα καταβολής.
 
Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε και στο μέλλον να ενισχύουμε εμπράκτως τις επιχειρήσεις της Περιφέρειάς μας, ώστε να τις οδηγήσουμε στο δρόμο της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.