ΣΜΑ Τεμπλονίου: Έρχεται «καμπάνα» στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας

ΣΜΑ Τεμπλονίου: Έρχεται «καμπάνα» στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας

Χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση Ο ΣΜΑ Τεμπλονίου - Καμία παράβαση στον ΣΜΑ που λειτουργεί στην Κυρά – Χρυσικού στα Δανίλια

11
Νοεμβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Πρόστιμο για την λειτουργία χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική άδεια του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμάτων στο Τεμπλόνι θα κληθεί να πληρώσει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Τόσο ο ΣΜΑ Τεμπλονίου όσο και ο ΣΜΑ στην Κυρά Χρυσικού – Δανίλια τέθηκαν στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, χωρίς ωστόσο να διαπιστωθεί κάποια παράβαση στον δεύτερο.

ΣΜΑ Τεμπλονίου

Όπως τόνισε στην «Ε» ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Σπύρος Ιωάννου, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ΠΙΝ πραγματοποίησε αυτοψία στις 8 Σεπτεμβρίου στον ΣΜΑ Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας στη θέση Ακροκέφαλος Τεμπλονίου, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος της κατάστασης λειτουργίας του ΣΜΑ και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του, Διαπιστώθηκε ότι ο χώρος δεν διαθέτει την απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση αλλά και παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας επί συγκεκριμένων τεχνικών κυρίως ζητημάτων, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες των κατοίκων.

Διαπιστώσεις αυτοψίας

Ειδικότερα κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων λειτουργεί χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση.

2. Η συστοιχία των μηχανημάτων μεταφόρτωσης – συμπίεσης – απόθεσης των απορριμμάτων σε κλειστά απορριμματοκιβώτια, εδράζεται επί βάσης από έτοιμο σκυρόδεμα, ημιτελές χωρίς να υφίσταται περιμετρικά σύστημα συλλογής ομβρίων/υγρών αποβλήτων και διοχέτευση τους σε παρακείμενη δεξαμενή. Οι υφιστάμενες σχάρες δεν επαρκούν με συνέπεια μέρος των υδάτων έκπλυσης του εξοπλισμού καθώς και των υγρών αποβλήτων που δύναται να προκύπτουν από την λειτουργία του ΣΜΑ, είτε να λιμνάζει είτε να ρέει εκτός της βάσης υποβαθμίζοντας και ρυπαίνοντας τον περιβάλλοντα χώρο.

3. Η δεξαμενή συγκέντρωσης των υδάτων έκπλυσης και των υγρών αποβλήτων, είναι τοποθετημένη εντός λάκκου χωρίς καμία στεγάνωση. Παρατηρήθηκε σκουρόχρωμο υγρό περιμετρικά της δεξαμενής και εντός του λάκκου, το οποίο πιθανόν προέρχεται από διαρροή αυτής.

4. Οι σωλήνες απορροής των υγρών λυμάτων που συλλέγονται με τις σχάρες της βάσης, είναι πρόχειρα τοποθετημένοι και ένα τμήμα τους είναι εμφανές επί του εδάφους, δεν είναι στεγανοποιημένοι, δεν είναι ορθά συνδεδεμένοι με τη δεξαμενή συλλογής με εμφανή τη διαρροή λυμάτων.

Υποβάθμιση και ρύπανση του περιβάλλοντος

«Διαπιστώθηκε από το κλιμάκιο υποβάθμιση και ρύπανση του περιβάλλοντος με βάση την κείμενη νομοθεσία ειδικότερα των διατάξεων του Ν. 1650/86 περί γενικών κατευθύνσεων της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, του Ν. 4014/2011. Ο ΣΜΑ Τεμπλονίου λειτουργεί χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση και γι’ αυτό καλέσαμε τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν κλήθηκε η Υπηρεσία από τον Δήμο για να διαπιστώσει αν αποκατέστησε τα ζητήματα που εκκρεμούν όπως και την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων», τόνισε ο κ.Ιωάννου.

Πρόστιμο

Σε αυτές τις περιπτώσεις τα πρόστιμα που συνήθως επιβάλλονται είναι της τάξης των 20.000 ευρώ. Η σχετική εισήγηση ωστόσο για τον καθορισμό του ποσού, προκειμένου να επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο διαμορφώνεται από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΠΙΝ προς τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και αναμένεται από ώρα σε ώρα. Σημειώνεται ότι ο ΣΜΑ Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας στο Τεμπλόνι δεν βρίσκεται στο χώρο της αδειοδοτημένης εγκατάστασης του ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων) αλλά είναι εγκατεστημένος σε άλλο οικόπεδο με διαφορετικό ΚΑΕΚ. «Ο χώρος έχει κοπεί από την ΟΕΔΑ και μεταβιβάστηκε στο δήμο. Ελέγχεται για την νομιμότητα και αν έχει τυχόν επίπτωση στην κατασκευή του εργοστασίου απορριμμάτων», τόνισε ο κ.Ιωάννου.

Αυτοψία και στο ΣΜΑ στην Κυρά Χρυσικού

Παράλληλα, την έλευση κλιμακίου της αρμόδιας διεύθυνσης της ΠΙΝ στο ΣΜΑ που λειτουργεί στην Κυρά Χρυσικού – Δανίλια, προκάλεσαν καταγγελίες κατοίκων της περιοχής. Ο χώρος, σε αυτοψία που διενεργήθηκε τον Οκτώβριο, διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας όλες τις νόμιμες άδειες. Παράλληλα έγινε σύσταση για κάποιες εκκρεμότητες, οι οποίες σε νέα αυτοψία μετά από μια εβδομάδα διαπιστώθηκαν ότι είχαν τακτοποιηθεί.

Η εγκατάσταση λειτουργεί ως Σταθμός Μεταφόρτωσης, με απορρίμματα του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, από τις 4 Αυγούστου. Με τον χαρακτηρισμό της έκτακτης ανάγκης ελλείψει ανάλογης εγκατάστασης στο δήμο, τα σκουπίδια της Νότιας Κέρκυρας μεταφέρονται στα Δανίλια, περίπου 40 χλμ μακριά, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του ιδιώτη. Εναποτίθενται εκεί, ζυγίζονται και στη συνέχεια με άλλα φορτηγά «ταξιδεύουν» ξανά προς το λιμάνι της Λευκίμμης για να μεταφερθούν τελικά στην Πάλαιρο, στην απέναντι ηπειρωτική ακτή, με αυξημένο κόστος όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό.

Αναζήτηση οικοπέδου

Όπως ανέφερε πάντως στην «Ε» ο δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας Κώστας Λέσσης, ο δήμος βρίσκεται στην διαδικασία εξεύρεσης κατάλληλου οικοπέδου για να αποκτήσει δικό του ΣΜΑ. Το θέμα μάλιστα αναμένεται να συζητηθεί στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

Παρακαλείσθε, για οποιαδήποτε αναπαραγωγή αυτούσιου περιεχομένου παραγωγής της δημοσιογραφικής ομάδας της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, να κάνετε γραπτή ή προφορική αναφορά στην πηγή με ενεργό λινκ